Alt klart for firkantet kulvert i løse lengder

Ved bygging av kulvert kan en firkantet form noen ganger komme bedre ut enn enn rund. Den har et større tverrsnitt i samme byggehøyde som et tilsvarende rør, og kan dermed transportere mer vann med samme byggemål. Både mulighet for lav terskelhøyde på utløpet og ønske om mer bredde kan være grunner for et valg av firkantet løsning.

0

Den første norske helstøpte «boks» kulverten med pakning ble laget av Østspenn på Hønefoss (nå del av Spenconn), levert til Norges Bank bygget i Oslo ca 1985 og var ca. 2,5 x 2,5 m. I de senere år har behovet for stadig større dimensjoner til kulverter økt. Flere betongleverandører produserte Ø 2400 rør, noen også i Ø 3000.

Økningen i dimensjoner ga ideen om å gå litt andre veier. I 2006-07 reiste Østraadt Rør til fabrikker og leverandører i Europa og Amerika for å lære mer om firkantede kulvert løsninger. For å kunne tilby boks kulvert begynte Østraat Rør å intensivere arbeidet med å fremskaffe løsninger på formutstyr.

– Da første forespørsel kom før sommeren 2017 hadde vi planene klare og det var bare å bestille form. Vi hadde forhørt oss med andre produsenter på løsninger, tips, utforming og utseendet. Dette gikk på HMS med 4 løfteanker i topp til løft, monteringsanker innvendig/utvendig, minst mulig radius i hjørnene for mer volum, hele flater på alle 4 sider og avfasede hjørner, forteller Ronny Gilje, salgskonsulent hos Østraadt Rør.

Her legges det 2xØ1600 rør med en grøftebredde på rundt 5m med fylling og komprimering av singel mellom rørene. Ved bruk av boks kulvert på 1.6×2.4m ville grøftebredden vært på rundt 3m. Prismessig er 2xØ1600 rør billigere enn bruk av kulvert. Total summen tror vi vil være lik da en slipper mye graving, vekk kjøring av masser, singel og monterings tid ved bruk av boks.

Det første prosjektet ble levert til en overvannskulvert i forbindelse med bygging av nytt sykehjem på Sola, et strekk på 136 m med 1 element kum i hver ende og 2 opp/ned stigninger på strekket. Det andre prosjektet ble levert som en teknisk kulvert under en vei i Kragerø, hvor det skal være 2stk Ø500 PE ledninger for fisk og kabelkanaler.

– Det er også flere prosjekter i horisonten som vi venter på å få klarsignal på. Nye forespørsler får vi ukentlig. Boks kulvert bli gjerne brukt i forbindelse med overvann, biopassasjer, kryssing av bekker, tekniske anlegg, fordrøyning eller der plass og form gjør at den gir større frihet, forklarer Gilje.

Grunnen til at man velger boks kulvert er at det er større volum i en boks enn i et tilsvarende rør. Det er nesten like stort areal i ett Ø2000 rør som det er i en boks kulvert på 1,5 x  2m, eller 2 stk Ø 1600 rør som det er i en boks på 1,6 x 2,4 m. I det første eksemplet så kan lav terskelhøyde på utløpet være grunn for valg av boks mens på den andre kan det være bredde på grøft som kan være grunn for valg av boks.

Teknisk kulvert i Kragerø 1,9 x 2.1m

Boks kulvertene produseres på Sviland utenfor Sandnes. Her har Østraadt Rør laget plass for alle deler og systematisert arbeidet ved hjelp av en flyttbar arbeids stasjon i fabrikken for best mulig fleksibilitet.

Boks kulvert har de samme kravene som rør med tanke på tetthet og har glide pakninger i skjøtene. Det er andre type kulverter(element kulverter) på markedet, men de fleste er ikke egnet for VA da de ikke er tette løsninger.

– Boks kulverter har mange anvendelser Her er det så mange forskjellige bruksområder så det er vanskelig å spå hvilke anvendelses områder boks kommer til å bli brukt mest til. Ett alternativ er fordrøyningsmagsin/OV ledning med tursti direkte på oversiden, eller magasin under og lekeplass/ball binge på flatene over. Vi har også fått forespørsel om en som ville gå tørrskodd fra garasjen og inn i huset og ønsket å bruke boks kulvert. Har ikke hørt noe fra kunden om hvordan han løste det men det viser bare allsidigheten på bruksområdene, forteller Gilje.

Første element kum blir montert til 1×1.5m boks på Sola Sykehjem

Det er 2 veggtykkelser å velge mellom. På de minste størrelsene brukes 200 mm vegg mens på større kulverter brukes 250 mm. Denne fleksibiliteten gjør at boks kan dimensjoneres til å tåle store leggedyp eller stor belastning med liten overdekning. Det er viktig at konsulenten gir en god beskrivelse av leggedybde, belastning over kulvert, eksponeringsklasse og grunnforhold.
– Den minste utgaven er 1 x 1,5 m og den største er på 2,5×3 m/2,6×2,9 m. Omregner vi i areal har den minste kulverten ett areal på 1.5 m² mens den største har ett areal på 7,5 m². Til sammenlikning så har ett Ø 3000 rør ett areal på 7.07m, forklarer Ronny Gilje, salgskonsulent hos Østraadt Rør.