Botngård er tettstedet i Bjugn kommune

Bjugn vokser i vannforsyning: Fint med fleksibilitet i kum

Bjugn kommune har i en årrekke drevet regelmessig fornying av vannettet, som i dag derfor holder en høy standard. Årlig setter man ned ca 40 vannkummer, og man har klare ønsker på utforming og innhold. Å kunne demontere og modifisere ventilopplegget står høyt på preferanselista.

0

I Bjugn regner man med vekst i vannbehovet og økende aktivitet innen VA-avdelingen på både kort og lang sikt. Det er økende bosetting i kommunen og nylig ble det etablert en ny fabrikk for fiskefôr, med 100 nye arbeidsplasser. Det bygges dessuten kampflybase på Ørlandet, noe som også vil skape tilflytting og stabilitet i nabokommunen, som Bjugn kommune om et drøyt år skal fusjoneres med. På sikt får man dermed muligheter for å trekke på flere vannverk og knytte sammen et større nett med større grad av frihet i forsyning.

Aquosus eksempel

Nord og sør

Oppgradering av vann-nettet har i mange år stått i fokus i Bjugn kommune og det er rådende høy kvalitet over det hele i nettet. Ved siden av regulær utbygging legge ny forbindelse til et privat vannverk man nylig har overtatt, og som tidligere hadde asbest rør. Man oppgraderer også forsyningslinjen nordover i kommunen, for å kunne levere nok vann til fiskefôrfabrikken, der man også skal fram med et høydebasseng, for å sikre en buffer i forsyningen.

– Takket være langsiktig innsats tør jeg å si at rørnettet er bra, og på ventilsiden har vi gjort oss ferdig med gammelt og rustent utstyr. Vi har stadig en jobb å gjøre med å sikre vannforsyning til nye boligområder og industri, så vi har nok å henge fingrene i, forteller fagleder Per Bjørn Eggen i kommunens vannett. Eggen har vært i kommunen siden 1992 og kjenner anleggene rimelig godt.

– Bebyggelsen er delt i en del i sør og en i nord. Sør og nord delene er nå knyttet sammen, vi jobber med å sikre forsyningen, forteller Eggen.

Under bygging av ny forfabrikk, som krever stabil vannforsyning

Demontering i kum

Årlig setter man ned mellom 30 og 50 nye vannkummer, som regel er det snakk om nye kummer og eventuelt med forgreninger. Her velger man ofte Aquosus løsning. Dette har å gjøre med at man ikke sjelden har behov for å endre på ventiler eller koblinger, enten man skal inn med en ny forbindelse, en annen ventil eller skifte pakninger og sluseporter. Å kunne gjøre dette på en enkel måte med minst mulig hjelpemidler er en fordel, og i denne forbindelse har man gode erfaringer med Aquaosus ventiler.  

 – En fordel med Aquosus er at vi kan demontere på plassen, uten å måtte løfte ut og frakte jernet vekk. Det gir armslag når man skal stå og jobbe. Samtidig vet vi at Aquaosus har mange muligheter, det er i praksis mulig å få nesten alle ønsker oppfylt, siden senterdelen er selvstendig og kan bygges på med utstyr, ventiler og muffer dersom behovet endrer seg – eller noe skal byttes. Med Aquosus sparer vi både tid og penger, sier Eggen. 

Flensemuffe

En variant man ofte bruker i forbindelse med Aquosus er en integrert flensemuffe for direkte tilkobling til plastrør.

– Når røret sitter fast inne i en muffe blir alt mye enklere, vi slipper bolter og flenser, som vil kreve mer jobb. Skruer har også en tendens til å sitte veldig godt fast etter en tid, og det går jo gjerne noen år, så da blir det krevende å få det opp. Med flensemuffe rett inn på Aquosus er det enkelt, sier Eggen.  

Forøvrig liker man å ha romslige kummer, kommunen har en egen VA-standard og man velger gjerne 160 cm.

– Vi har en egen VA-norm, men den skiller seg nok ikke så stort fra andre kommuners normer, sier Eggen.

AQ kombi 2 leveres både med og uten serviceventiler.

 

Kombiløsning

I en landkommune er det ikke sjelden er store og lange rørstrekk, der man gjerne setter ned en kum på strategiske steder, naturligvis i forbindelse med bebyggelse. For å sikre brannvann trenger man uttak på kumnivå, noe man i Bjugn velger å løse med en Aquosus AQ kombi 2 ventil. 

– Det er en enkel løsning på et viktig behov, nemlig å ha brannvann uansett på hvilken side av ventilen man måtte ha behov for å stenge, side brannflensen sitter midt på, og man har forsyning av vann uansett. Det er en enkle løsning som faller rimeligere ut enn det meste. Man trenger dessuten ikke egen utspylingssluse i alle kummer, påpeker Eggen.

Bjugn er en kystkommune rik på historie