Fotrør, legg merke til utforming i V nederst

Betongrør på godfot med underlaget

Til et større rehabiliteringsprosjekt trengte Karmøy kommune et rør som kunne frakte store mengder overvann, har god selvrens også ved lav vannføring og kan monteres i ikke-komprimerbare masser.

0

Tidligere i år la Vassbakk & Stol, på oppdrag av Karmøy kommune, et såkalt fotrør i en snau kilometers lengde.

Bakgrunnen for løsningen var at på Karmøy kommune hadde  startet et større rehabiliteringsprosjekt ved Åkrasanden. Åkrasanden ble i 2014 kåret til Norges flotteste strand og har nådd til topps i en eksklusiv internasjonal miljøsertifisering for strender og marinaer. Like ved har en gammel og underdimensjonert ledning ledet overvann ut i sjøen. Jobben var å oppgradere og dimensjoneres denne for å håndtere 200 års flom ved høy vannstand.

– Samtidig må vi ta hensyn til at vi også har perioder med tørrvær. Vi trenger et ledningsnett som kan håndtere store variasjoner i vannføringen. Dessuten er vi opptatt av sandtransporten i røret. På Karmøy, og spesielt i Åkra-området, får vi sand inn i rørene. Vi må forebygge at sanden samles der, sa rådgiver i Karmøy Johannes Thaule, i en kommentar i forbindelse med prosjektet.

Stedlige masser er den store utfordringen. I deler av traséen er det utelukkende finkornet sand, av ensgraderte masser.
– Det er som ørsmå klinkekuler av samme størrelse. Skal du komprimere, må du ha korn av ulik fraksjon. Denne sanden kan ikke komprimeres. Derfor har vi vært urolige for om vi kan komprimere tilstrekkelig i grøftebunnen og langs rørene, forklarte Thaule.

Løsningen på denne utfordringen ble et såkalt fotrør, der den utvendige formen fjerner behovet for å komprimere rundt røret. Den solide foten sørger for at røret står støtt, og reduserer i tillegg flatetrykket mot grøftebunnen. Mens den innvendige V-formen gir god hydraulikk også ved lav vannføring, noe som forebygger sedimentering. Samtidig har røret stor kapasitet, takket være den sirkulære formen i øvre halvdel.

Prosjektet på Karmøy er den første gangen rørene benyttes. Ved starten av februar 2018 har entreprenøren, Vassbakk & Stol, montert flere spesialkummer og lagt et godt strekk Fotrør V i DN 1600 i en fjellgrøft helt ut mot havet. Derfra jobber de seg innover i sanden.

Fordi en unngår å komprimere i nedre kvartsirkel ved montasje av fotrør, kan en i mye større grad benytte stedlige masser til omfyllingen. Dette gir betydelig besparelse. Både under montasjen, og fordi man slipper å kjøre vekk overskuddsmasser og å frakte inn edle omfyllingsmasser.