Akademiska sjukhuset Uppsala. Foto Wikipedia Commons

Sykehus skroter toalettblokk teknologi på avløpsvann

Akademiska sykehus i Uppsala går ikke videre med teknologien for bruk av toalettblokker med enzymer for behandling av legemiddelrester. Teknologien har vist dårlige resultater. Nå investerer sykehuset isteden i ozonbehandling.

0

For to år siden var Akademiske sykehuset i Uppsala pioner i å teste enzymrensing av legemiddelrester via toalettblokker, innenfor rammen av et pilotprosjekt. I år er det gjort en større studie for å evaluere metoden. Konklusjonen er at effekten ikke er klar nok, og man fortsetter derfor med å undersøke andre teknologier.
– Vi har ikke vært i stand til å observere noen statistisk sikret nedbrytning av stoffrester med toalettblokkene Pcure hos oss. Sykehuset vil derfor fortsette å evaluere andre teknikker, som nå er nærmest ozonbehandling. Et pilotskalaanlegg vil bli installert i desember på sykehusområdet, sier Sofia Svebrant, miljøkoordinator på Akademiske sykehuset, i en pressemelding
Toalettblokkene som er testet på Akademiska inneholder enzymer hvis oppgave er å bryte ned stoffrester i toalettet. Ifølge produsenten skal nedbrytning starte umiddelbart etter spyling når enzymer frigjøres fra blokken.
Et første mindre forsøk med toalettblokkene ble utført høsten 2016, som viste seg å være for lite til statistisk evaluering. Metoden er derfor blitt fulgt opp i en større studie som varte i 16 uker i våren 2018. I alt 100 prøver ble tatt fra 261 toaletter koblet til samme avløp. I løpet av halvparten av uken ble Pcure installert på alle toaletter, og disse ble sammenlignet med ukene uten toalettblokkene.
Fordelingen mellom uker med og uten Pcure ble randomisert for å unngå systematiske variasjoner som en gitt behandling hver annen uke eller en viss sesong. Prøven ble analysert ved Umeå Universitet i henhold til en velprøvd vitenskapelig metode for narkotikaanalyse. Av totalt 102 legemidler inkludert i studien, ble 51 stoffer påvist og gitt grunnlag for analysen.
– Våre analyser viste ingen signifikant rensingseffekt av Pcure. Dette tillater oss å ekskludere en biologisk meningsfull effekt av toalettblokkene i studien vår. På grunn av store variasjoner i stoffnivå og sporadiske trender i videre statistiske analyser kan vi imidlertid ikke utelukke at Pcure kan ha en viss rensingseffekt. Imidlertid kan vi med god sikkerhet si at rengjøring er svært begrenset og ikke rettferdiggjør kjøp og installasjon av blokkene, sier Josef Järhult, lektor og smittelege.
Akademiske sykehuset har til hensikt å redusere nivået av antibiotika i kloakk med 20 prosent i perioden 2019-2022.
Apoteket var i ferd med å lansere Pcure tidlig i 2018, men produktet ble trukket tilbake allerede etter tre uker med salg, da renseeffekten ble ansett å være dårlig dokumentert.
Ideen med teknologien er å knytte egendefinerte enzymer til en blokk for å henge på toppkanten. Ved hvert skyll antas enzymer å bli frigjort for å reagere med og bryte ned rester av rester i urin og avføring. Studien er publisert i infeksjonskologi og epidemiologi. Kilde: Circulation.