Steinar Åkvik mottok prisen «Årets betongrørbedrift 2018» på vegne av Midt-Norsk Betong Mosjøen. Her sammen med Basal Erik B. Dye.

Årets betongrørbedrift er kåret

Midt-Norsk Betong Mosjøen ble årets betongrørbedrift 2018. Bedriften kom også best ut i en kundeundersøkelse som ble gjennomført i 2018.

0

Midt-Norsk Betong Mosjøen er kåret til årets betongrørbedrift 2018. Prisen deles ut av Basal, som eies av 18 produsenter og leverandører av VA-produkter i Norge.

– Midt-Norsk Betong Mosjøen som oppnådde den høyeste skåren. Vi har vurdert både oppfølging fra forrige kvalitetsrevisjon, produksjonsutstyr, produksjon, lager og bedriftens interne kvalitetskontroll, forteller Erik B. Dye, adm. direktør i Basal.

Basal har et strengt kvalitetsregime og alle produsentene er underlagt krevende internkontroll, og tredjeparts kontroll av Kontrollrådet. Over 40 ulike kontrollpunkter har blitt vurdert i forbindelse med tildeling av denne prisen.

Midt-Norsk Betong Mosjøen kom også best ut i en kundeundersøkelse som ble gjennomført i  2018.

– Denne prisen har vi ikke fått uten alle våre ansatte. Sammen har vi i mange år jobbet med produktkvalitet og god kundebehandling, sier Steinar Åkvik, som mottok prisen på vegne av Midt-Norsk Betong Mosjøen på Basals generalforsamling.

Sammenslutningen Basal er en betydelig produsent av avløpsrør, løsninger for fordrøyning, infiltrasjon og overvannshåndtering, vannkummer og renneløpskummer. Bedriftene har de siste årene hatt en betydelig vekst og har økt omsetning med hele 400 prosent i perioden 2001 til 2018.

– En viktig årsak til denne veksten, er nettopp fokus på kvalitet. Basal har siden etableringen i 2001 bevisst jobbet for bedret renomme gjennom merkebygging og informasjonsmøter, sier Erik B. Dye.

Satser på prefabrikert 

Basal satser nå for fullt på prefabrikkerte vannkummer. Vannkummene monteres innomhus under kontrollerte forhold etter ekstremt strenge standarder, og av personell med høy kompetanse.

– Løsningen vil effektivisere byggeprosessen til entreprenører landet rundt. De får en komplett løsning som er helt ferdig montert. De får én faktura og levering til avtalt tid. Og de får en garantert trygghet om at dette er prefabrikkert og montert under strenge standarder, sier Dye.