Bjarne Haugland. daglig leder i produsentforeningen VVP ser fram til at situasjonen skal gå mot det normale.

Vil bygge smartere vann og avløp

VA-produsentene ser store muligheter for sine produkter. Man har begynt å se på hvordan bruk av sensorikk og data kan lette vedlikeholdskostnader og øke sikkerheten i vannforsyningen. For å kunne tilby mer innovasjon ønsker man å komme tidligere inn i prosessen med utforming av anlegg.

0

VA-produsentene ser store muligheter i årene som kommer. Det viser en undersøkelse gjort av Zynk for VVP.

– VA-produsentene ser at investeringstakten skal opp, samtidig som ny teknologi gir muligheter til å levere høyere kvalitet, sier Bjarne Haugland daglig leder i produsentforeningen VVP.

VVP – organisasjonen for VA og VVS-produsentene har fått analyse og rådgivingsbyrået Zynk til å gjennomføre dybdeintervjuer blant medlemmer og aktører i verdikjeden for å undersøke hvilke strategiske utfordringer og muligheter bedriftene forbereder seg på de neste årene.

VA-produsentene har gjennomgående stor tro på framtiden.
-Undersøkelsen viser at produsentene ser store muligheter i årene som kommer. Særlig skyldes dette at ny teknologi gjør det mulig å lage mye smartere rørsystemer som gir samfunnet større nytteverdi, samtidig som det åpner for nye forretningsmodeller for produsentene, sier Haugland.

Han peker på at VA-produsentene nå beveger seg mot å se på hvordan bruk av sensorikk og data kan lette vedlikeholdskostnader og øke sikkerheten i vannforsyningen.

-I framtiden kommer data til å bli like viktig for våre medlemmer som selve utstyret. Her er det viktig at produsentene henger med i timen, og undersøkelsen vår viser at dette står høyt på agendaen i bedriftene, sier Haugland.

Analysen løfter også fram flere viktige utfordringer for VA-produsentene. Tilgang til nok og riktig kompetanse og utfordringer med prisstruktur og balanse i verdikjeden ble adressert

-Det er nok riktig at mange VA-produsenter opplever at verdikjeden kunne fungert bedre. Det handler delvis om balansen mellom de ulike aktørene, og en opplevelse av at vi i Norge fremdeles har svært sterke grossister. Skal verdikjeden fungere optimalt og gi samfunnet effektiv bruk av ressurser, er det viktig at ikke en del av verdikjeden blir for dominerende, sier Haugland.

VA-produsentene er også tydelige på at det offentlige må gjøre mer for å heve kvaliteten i vann- og avløpsnettet

-Det er gledelig og viktig at Stortinget peker på at offentlige anbud skal brukes til å fremme grønne løsninger og til å utvikle innovativ teknologi. Samtidig peker medlemmene på at når det kommer til den praktiske gjennomføringen av anbud – både i statlige selskap og i kommunene, blir det fort til at disse kriteriene tillegges for lite vekt. Skal krav om bærekraft og kvalitet bli mer enn festtaler, må kompetansen hos innkjøperne heves og det offentlige være villig til å i praksis vektlegge andre ting enn bare kroner og øre, sier Haugland.

Men det er også mer dystre utviklingstrekk enn ny teknologi som driver utviklingen.

-Klimaendringene og behovet for å tilpasse Norge til våtere og villere vær preger nesten alle våre produsenter. Det er ingen tvil om at det må store oppgraderinger til i vann- og avløpsnettet. Det gir selvsagt muligheter for våre medlemmer, men her er det viktig at vi alle bidrar til å holde kostnadene for samfunnet under kontroll, samtidig som vi leverer løsninger som har kvaliteten som trengs, sier Haugland.

-Sentralt i satsingen for å svare på behovet for økt kompetanse, forskning, utvikling og utprøving av ny teknologi knyttet til samfunnskritisk infrastruktur for vann og avløp er Nasjonalt senter for vanninfrastruktur som skal etableres på Ås. Et initiativ løftet fram av en samlet vannbransje og finansiert som et spleiselag mellom det offentlige og det private næringslivet, sier Haugland.

Bransjeanalysen Zynk har gjort for VVP peker på at VA-produsentene er opptatt av å søke nye samarbeidsflater, særlig for å komme tidligere inn i anleggsprosessene

-Når vi ser på hvilke strategiske grep som er viktig for VA-produsentene framover, er det ingen tvil om at det å komme tidligere i inngrep med entreprenører i planleggingsfasen – de som jobber med prosjektene og de som kjenner produktene må sitte sammen, tidligere og oftere. Særlig i en tid der det offentlige skal i gang med mange store prosjekter. Vi har et felles ansvar for å forvalte samfunnets ressurser så godt som mulig, sier Haugland.