Omrører på pidestall drevet med hydraulikk

Gjennom et pilotprosjekt har det vist seg at bunnmonterte agitatorer fungerer fint i å forhindre at slam og tilsetningsstoffer sedimenterer i bunnen av tankene. Nå går Vestfjorden Avløpsselskap (Veas) inn for å sette inn flere slike omrørere i de store utråtningstankene.

0

For 2,5 år siden installerte Vestfjorden Avløpsselskap (Veas) utstyr som vanligvis brukes på offshorefartøy på renseanlegget på Slemmestad.  Da gikk man til innkjøp av tre stk. hydraulisk drevne omrørere – eller agitatorer som det heter på fagspråket – til en av de små bioresttankene ved anlegget som ligger i Røyken kommune i Buskerud.

Etter en offentlig anbudsrunde har Veas nå valgt å installere ytterligere tyve omrørere – fem til hver av de fire store utråtningstankene på Slemmestad – med tilhørende hydraulikkanlegg på utsiden av hver tank. Ved å splitte driften til de ulike tankenen vil man, dersom en eller to av omrørerne faller bort, sørge for at det fremdeles vil være sirkulasjon i tanken slik at driftssikkerheten ivaretas.

Omrøreren, som heter PG-Submix 100-3200, er en saktegående, padleåreformet propell med stor diameter, og høyt dreiemoment, som gir den styrke. Omrøreren plasseres på en pidestall i bunnen av tanker for å forhindre at slam og tilsetningsstoffer hoper seg opp i bunnen av tanken, noe som potensielt kan resultere i utfordringer med avleiring i tanken som igjen kan medføre at store avsetningsbiter løsner og skaper problemer for utløp og pumper.

Dens fortrinn er i følge leverandøren er at den ikke etterlater noen blindsoner i tanken, ettersom omrøreren langsomt skyver slam og avløpsvann ned mot bunnen av tanken, hvor høyest omrøringshastighet er nødvendig, og deretter oppover langs tankveggen. Dette sørger for at væsken holdes i kontinuerlig bevegelse og sedimenter og avfallsstoffer ikke hoper seg opp i bunnen av tanken.

Den valgte leverandøren PG Flow Solutions ble valgt i konkurranse med tre andre tilbydere.

– Gjennom pilotprosjektet har det vist seg at bunnmonterte agitatorer er svært bra for å forhindre at slam og tilsetningsstoffer hoper seg opp i bunnen av tanken, samt at de ikke etterlater noen «blindsoner» i tanken. Vi er svært godt fornøyde med å bli valg som leverandør av omrørere til Veas, sier Are Hjertvik, salgssjef hos PG Flow Solutions.

PG Flow Solutions holder til i Sande i Vestfold. Selskapet har de siste årene levert mer enn 3500  omrørere til over 1500 offshore- og plattformforsyingsfartøy over hele verden, blant annet for behandling av borkaks.

– Prinsippet om å holde væske i bevegelse er akkurat det samme offshore som på land. Agitatorene våre har sørget for bevegelse i tunge mud-blandinger fra boreoperasjoner offshore i flere tiår. Vi visste derfor at de er mer enn robuste nok til å håndtere bunnfelling av sand og stein og holde det i kontinuerlig bevegelse i tankene hos Veas på Slemmestad. Vi ønsker å anvende denne kontrakten, og resultatene fra det foregående pilotprosjektet, som døråpner inn mot andre renseanlegg i Norge og Skandinavia, sier Steve Paulsen, CEO hos PG Flow Solutions.

Veas-anlegget er et av Norges største renseanlegg, og er en avgjørende bidragsyter i arbeidet med å holde Oslofjorden ren. Veas er et interkommunalt samarbeid som eies av kommunene Asker, Bærum og Oslo. Avløpsvann fra mer enn 600 000 innbyggere i Oslo, Bærum og Asker blir transportert via Veas-tunnelen fra påslippspunkt i kommunene og ut til renseanlegget på Bjerkås i Asker. Veas renser også avløpsvann fra Røyken og Nesodden kommuner.

PG Flow Solutions tilbyr egenutviklede løsninger, systemer og produkter til bedrifter innen akvakultur, maritim næring, energisektoren og landbaserte prosessindustrier. Selskapets hovedkontor og –fabrikasjonsanlegg ligger i Sande i Vestfold.