Ola Henrikens holder et uformelt foredrag i Ullensaker kommune

Stort behov for kunnskap om plastmaterialer

Selv om plast har uerstattelige egenskaper og dermed holder det moderne samfunn i gang, skorter det ofte på basiskunnskapene om materialet. Mer kunnskap vil gi riktigere bruk og bedre utnyttelse, og dermed også kunne gi VA-bransjen mest mulig igjen for pengene.

0

De fleste har gjennom sløyd og egne handy-prosjekter skaffet seg erfaring med bruk av tre og metall, men når det gjelder plastmaterialer har de færreste av oss noe særlig erfaring eller basiskunnskaper. Plast blir dessuten av mange sett på som noe kunstig og fremmed, men noe man liksom er “nødt til” å bruke.

– Plastmaterialer er helt uvurderlige, men dessverre er det mange som roter dette til, og det har gått miljøpolitikk i dette. Vi er i dag avhengig av plast. Plast er ikke bare gjenvinnbar, men også i stor grad reparerbar. På dette punktet sier det likevel stopp for mange. Dessverre lar vi alt for mye plast gå i avfallet. Vi kunne derfor hatt mye igjen for å innføre plastsløyd i skolen, det hadde vi tjent på, sier Ola Henriksen, populær foreleser om emnet, som kan fortelle at det innen VA-avdelinger i kommuner er stigende tørste etter kunnskap om en gruppe materialer som er kommet for å bli.

Viktig

Etter å ha arbeidet blant annet 15 år med plastmaterialer ved og for bl.a. Teknologisk Institutt har Henriksen samlet mye erfaring og kunnskap som han gjerne deler i ulike fora. Nylig holdt han uformelle foredrag for Bærum og Ullensaker kommune om ulike plastmaterialer, svakheter, styrker, bruk og nytte innen VA.

– Vi bruker plast hver dag, og innen vann og avløp spiller de ulike typene plast en helt sentral rolle. VA handler faktisk i dag nesten alltid om plast i en eller annen form, derfor er det viktig med kunnskap. Både hos eiere av anlegg og blant rørleggere skorter det ofte på material kunnskaper, f.eks. kunne ADK utdanningen hatt flere timer om plastmaterialer, understreker Henriksen.

Eksempler på plast skadet på grunn av feil bruk

UV

Plast har mange sterke sider, men også enkelte svakheter. For det første er de fleste plastmaterialer motstandsdyktige mot de fleste ødeleggende kjemikalier. Vi oppbevarer sterke syrer og baser i plast. Plast er imidlertid ømfintlig for UV-stråling. Derfor burde plast ikke utsettes direkte sollys, og helst pakkes inn eller graves ned i tide. Ulikt jern (rust) vil ikke det oksyderte laget på plast synes noe særlig, derfor er det vanskelig å vurdere kvalitet og alder på plast visuelt. Selv om plast er bleknet, kan den likevel være i god stand. Det er ofte fargestoffene som i første rekke brytes ned.

– Hvor ofte ser man ikke plast lagret utendørs! Det er klart at plast tåler lys, men langsiktig lagring kan gå sterkt ut over kvaliteten, her har jeg en følelse av at holdbarhet tas for lite hensyn til. Å skjerme plast som skal lagres en stund fra UV-lys er en god vane, sier Henriksen.

Temperatur


En ukjent side ved plast er at det endrer størrelse i betydelig grad etter temperatur. PE (polyetylen) utvider seg ti ganger så mye som stål. Faktisk så mye som 0,2 mm pr meter hvor hver grad. PVC på sin side utvider seg halvparten så mye, ca. fem ganger så mye som stål, mens polypropylen ligger omtrent et sted midt mellom.

– Her er det mange som går fem på, ved lange strekk hender det at muffene man bruker rett og slett blir for korte. La oss tenke 10 meter rør, som da ved 50 graders temperatur endring vil trekke seg sammen hele 10 cm. Da kan fort muffene glippe og man kan komme skeivt ut, jeg har sett eksempler på overvannsledninger som henger under broer som har ekstreme forskjeller i temperatur sommer og vinter, her bør det beregnes lengde på ekspansjonsmuffene, dette gjelder også gatesluk i forbindelse med lange strekk, det er fort gjort at muffene glipper, forklarer Henriksen.

Hydrokarboner

Gummi er også et materiale som hører med i plastfamilien, og her er det mange som ikke kjenner begrensningenes som ligger i ulike gummityper.

– Hydrokarboner, som f.eks. oljerester, bensin eller andre oljebaserte forbindelser, vil effektivt kunne løse opp gummipakninger i overvannsrør eller spillvannsrør hvis det skulle forekomme. Derfor er det viktig å spesifisere gummipakninger som tåler hydrokarboner. Her forundres jeg over at kommunene ikke reviderer kravene sine og sørger for at forurensning med hydrokarboner ikke skal true kostbare installasjoner eller deres fremtidige tetninger, sier Henriksen.

En del av undervisningsmateriellet som brukes ved Ola Henriksens foredrag

Når det gjelder sveising av PE-materialer er det også for mange et valg mellom speilsveising og elektrosveisning for VA-installasjoner.
– Erfaring viser at det er mange ganger så mye feil på elektrosveising i forhold til speilsveising, samtidig er det mange ulike oppfatninger ute og går. Det har i noen tilfeller blitt slik at en kommune bannlyser elektrosveising, mens en annen nekter utøveren å bruke speilsveising. Det blir jo litt merkelig. Det er jo et uomtvistelig faktum at speilsveising visuelt sett kan kontrolleres og elektrosveising ikke kan kontrolleres 100 % under sveiseprosessen. Ingenting er perfekt, og det finnes kontrollmetoder for alt. Imidlertid kan ikke kontroll erstatte godt håndverk. Som alt annet krever arbeid med plastmaterialer både kunnskap og erfaring, sier Henriksen.

Sporbarhet

Et område som i stor grad er forsømt innen plastprodukter er sporbarhet på råvarene. Her er det ifølge Henriksen en del åpne spørsmål, med referanse til laboratorietester hos Norner.

– Vi vet som regel hvor rørene er fabrikkerte, men et rør er ikke bedre enn råvaren som er benyttet. Skal man kunne gjøre systematiske analyser av feil i ettertid bør det ideelt sett følge et sertifikat med hver eneste rørleveranse. Dessverre forekommer dette sjelden, og i dagens råvaresituasjon kan det f.eks. for rørleverandørene være vanskelig å få råvarer fra de vanlige leverandørene. Her kan det være en utfordring med dokumentasjon av råvare. Jeg hører flere mener dette kunne tas inn i FDV-dokumentasjon til røret. Vi har sett havarier på speilsveis som kan tyde nettopp råvareegenskaper. Mye tyder også på at PE-rør, da særlig av 100 RC-materialer de senere år er blitt mindre smidige, hadde vkan hatt dokumentasjon på materialleverandører ville det vært mulig å sjekke slike forhold, sier Henriksen.

Skjørt

Et pussig forhold ved plast er også molekylstrukturen, som på mange måter kan oppføre seg som glass. Det skal noen ganger svært lite til før det oppstår sprekker eller røret revner. 

– Man kan skrubbe opp et rør og dette kan tilsynelatende se stygt ut, men faktisk kan kun en ripe med en skarp merkekniv gjøre langt større skade. Det blir som ved en gummistrikk, et bittelite hakk kan få den til å revne. Nok et eksempel på at kunnskaper om et materiales styrker og svakheter er viktig, understreker Ola Henriksen, som også ser et stort behov for plastmaterialkunnskaper hos både leverandører og rådgivere.

– Hadde selgerne brukt mer tid på å opplyse om ulike kvaliteter og formidle det som er unikt ved produktet og vært grundigere kjent med dets egenskaper, ville det vært mindre fokus på prisen, og sikkert kunne gjort bedre salg. Plast er et materiale som må behandles med kunnskapsbasert respekt og ikke bare frykt, avslutter Ola Henriksen.