Optiske sensorer til bærekraftige renseanlegg

Verdens avløpsrenseanlegg er i sterk forandring, og for de fleste fremoverlente er fokus flyttet fra å hindre utslipp ved hjelp av kjemiske prosesser, til å bygge nye bærekraftige løsninger. Både prisene på kjemikalier, høye energikostnader og kostbar slambehandling har gradvis fått bransjen til å gå nye veier. Et økende behov for gode karbonkilder og stigende priser gjødselvarer har også aktualisert gjenvinning i økende grad.

0

Noe av det mest spennende på denne utviklingsfronten må kunne sies å være arbeidet som er gjort ved Hias. Nylig kunne man da også melde at Horten kommune er en av flere som tester ut den norskutviklede prosessen, der målet er å gjenvinne fosfor og rense avløpsvannet med minst mulig bruk av kjemikalier.

Verdens første

I november 2020 ble av verdens første kontinuerlige biologiske fosforfjerning på MBBR satt i drift hos Hias IKS. Det biologiske trinnet ble ferdigstilt med i november 2021. Prosessen er kjent som Hias Prosessen og har stabil god drift og utslippskravene på renseanlegget overholdes.

Sondre Eikås er en av flere som har vært med og utvikle Hias prosessen

Nettopp for å kunne overvåke de ulike trinnene i prosessen monterte man optiske sensorer for oksygen, nitrat, nitritt, samtidig som man installerte IQ SENSOR NET System 2020 fra WTW som en del av styringen av prosessen. Å ha gode data blant annet før og etter de ulike bioraktorene har vært viktig både for å sikre at man har god styring, samt være med og dokumentere at man overholder rensekravene.

Stabilitet

– Måleinstrumentene har vært stabile med lite måleavvik. WTW sine sensorer for måling av oksygen (FDO® 70x IQ F) har hatt varierende slitasje, men vedlikeholdet med å bytte sensorhetter er meget enkelt å gjennomføre uten behov for kalibrering. WTW sin sensor for måling av nitrat, nitritt og KOF (NiCaVis 701 IQ NI) har vært vedlikeholds- og kalibreringsfri. Oppsummert er vi meget godt fornøyde med sensorene, sier Sondre Eikås, økolog ved Hias IKS i en kommentar.  

Et viktig kriterium for valget av online målesensorer til de biologiske trinnene var at de foruten å være pålitelige også samsvarte med måleverdier fra laboratoriet. I ettertid har man sett at dette kriteriet har latt seg oppfylle. 

WTW

– Vi får stabile måleverdier, og slipper å lure på om måleverdiene stemmer. Samtidig er Xylem sitt WTW system satt sammen på en veldig elegant måte. Service og oppfølging fra leverandør er vi også fornøyde med», sier Sondre Eikås. 

Noe av det unike med Hias prosessen er at biolegemene flyttes over i et annet miljø.

WTW ColorVis er i prinsippet et nedskalert spektrofotometer som gir høy nøyaktighet i målingene med kompensasjon for turbiditet. Om ønskelig, kan man også måle KOF, nitrat og TSS med samme sensor. Den nedsenkbare sensoren er laget i robuste materialer som titanium og PEEK, og krever minimalt med vedlikehold siden den rengjøres automatisk med ultralyd.

– Vi snakker her om en ny generasjon online målesensorer hvor man kan måle pH, ledningsevne, turbiditet, oksygennivå i vann, BOF, KOF, SAC, UVT, TSS, ammonium, orto-fosfat, nitrat og nitritt. Samtidig kan man om man vil måle fargen på overflatevann og avløpsvann kontinuerlig i henhold til ISO 7887 og Hazen standard, forteller Ole Christian Strømberg ved Xylem.

Fleksibilitet

WTW IQ SensorNet er et veldig fleksibelt system siden det leveres med et bus-system. Med WTW IQ SensorNet målesensorikk fra Xylem kan man ha opptil 20 forskjellige målepunkter i ett digitalt signal inn til kontrollrommet, samtidig som det også kan tas ut 4-20 mA signaler.
– En fin detalj er at alle sensorene kan stokkes om på, siden sensorkabelen har en universaltilkobling som passer til alle sensorene. Når man har satt inn en ny sensor, vil det digitale systemet øyeblikkelig oppfatte at det er en ny sensor med en eventuell ny måleparameter på plass,  forteller Ole Christian Strømberg ved Xylem.

Les mer her