- Sweco Seljord har god lokal tilstedeværelse og et unikt faglig nettverk i Norge, sier regionleder Bjarne Nenseter.

Der ingen skulle tru at ingeniørar kunne bu

At Sweco har mange sterke faggrupper på et sted som Seljord har i mange år vekket undring i rådgiverbransjen. Avdelingen har hatt solid vekst de siste fem år, og teller i dag ca. et halvt hundre ansatte.

0

Det er en utbredt praksis blant internasjonale selskaper å legge kontorer til mindre steder, der tomteprisene er lave og det er godt for de ansatte å leve og bo. Et pussig fenomen å merke seg i Norge er at mesteparten av rådgiverne holder til på Lysaker.
Sweco Seljord er på mange måter unntaket.
Det som startet som et lite rådgivningskontor på sekstitalletet er i dag et selvbærende ingeniørfaglig sentrum. Fundamentet har i lang tid  vært vann og avløp, men etter at bedriften ble del av Sweco har utviklingen skutt fart.

Et sted å leve
Nå skal det sies at Seljord høres mer «hutti heita»  ut enn det faktisk er. Den er en godt fungerende kommune med mange tilbud, nærhet til natur og gode veiforbindelser. Det er slik nordmenn fortrekker å leve, og slik de fleste kommuner ser ut.
– Her er det lite stress og god plass til familieliv. Det er fem minutter å gå til arbeidet, med et fagmiljø stort nok til å være inspirerende, sier Svein Forberg Liane, ankermann i VA-prosess gruppe 1. Svein er fra Skien, men flyttet fra Stockholm til Seljord med sin nederlandske kone for tjuefire år siden, for å «prøve et par år».
Siden har familien vokst og slått rot.
– Vi var unge og levde bylivet, og tenkte vi skulle teste ut Seljord. Selv er jeg oppvokst på landet, og har sansen for Norge, så jeg var åpen for forandring. I dag har vi det fint her, sier kone og kollega Marlie Kluskens Liane.
En liten men viktig fordel med Seljord er at Bø heller ikke er langt unna, en studentby med pulserende liv og mange tilbud.
– Uten Bø hadde det vært litt stille, sier Svein, som har Marlie og tre andre med seg i VA-prosess gruppe 1. Denne er ledet av John Kleiv og påtar seg både prosjektering og bygging av komplette VA anlegg, ved siden av oppgradering av eksisterende anlegg.
– Det skjer mye spennende innen VA for tiden, vi føler at vi ligger i front på feltet og har mye å gjøre, sier Svein.

– Et bra sted å jobbe og leve, sier ekteparet (fv.) Marlie Kluskens Liane og Svein Forberg Liane. – Ingen tvil om det, sier John Kleiv, leder for VA-avdelingen ved Sweco Seljord.

Tradisjoner
Det gode fotfestet i VA-bransjen har historiske forklaringer. Da kontoret ble etablert av Vidar Tveiten drev man primært med VVS-rådgivning. På syttitallet kom den grønne bølgen. Kommunene trengte hjelp til å prosjektere VA. Samtidig kom en ung og lovende sivilingeniør VA fra nabobygda Høydalsmo, og han fikk jobb hos Vidar Tveiten. De to lyktes med å tilfredsstille kommunenes behov.
Som en følge av utbyggingen var det et ønske fra Telemark Fylkeskommune om å få etablert en VA- driftsassistanse for kommunene i fylket, og denne virksomheten ble lagt, nettopp til Vidar Tveiten i Seljord. Jørund Ofte, som den unge sivilingeniører het, bygde denne tjenesten opp fra bunnen av. I dag, mer enn tretti år etterpå, er det seks personer i denne avdelingen.
I dag utfører Sweco Seljord driftassistanse både i Telemark og Aust Agder.
– Å yte hjelp til både vannverk og avløpsrenseanlegg gjennom mange år har gitt kontakt med kommunene, anledning til å høste erfaring. Vi hadde nylig hundre deltakere på vår siste samling, vi tolker dette som at vi yter god hjelp, at vi fortsatt har noe matnyttig å bringe, sier leder for VA-prosess gruppe 2, Paul Windt, som ikke nøler med å poengtere at det er mange dyktige prosessoperatør i kommunene.
– Vann og avløp blir i dag tatt for gitt, men det ligger pliktfølelse og hard innsats bak, mange operatører er ofte alene om et stort ansvar. De fortjener all ære, sier han.

Driftsassistansen er en viktig del av Sweco Seljord, her representert ved (f.v) Kjell Tore Vestgarden, Vidar Lyngdal og leder Paul Windt.

Godt samarbeid
Etter mange år med jevn vekst ble kontoret for sju år siden en del av Sweco familien. Siden har avdelingen blitt nesten dobbelt så stor.
– Det tar lang tid å bygge opp et godt fagmiljø som her. I tillegg er vi velsignet med en bedriftskultur preget av godt samhold og god kommunikasjon mellom faggruppene. Dette er med på å skape høy effektivitet og nytenkning, særlig ser vi dette under gjennomføring av prosjektene. At avdelingen har vokst i de senere år har nok også med Sweco nettverket å gjøre. Man har som filosofi å trekke inn spisskompetanse fra andre kontorer omkring i landet og dermed kan vi ta på oss større ansvar. Et unikt nettverk med samtidig god lokal tilstedeværelse, sier regionleder Bjarne Nenseter, og legger til at dette går begge veier; andre kontorer nyter også godt av kompetansen i Seljord.
Han nevner dessuten et svært velholdt arkiv over prosjekter fra tidenes morgen man har utført for mange kommuner.
– Det er ikke uvanlig at vi henter fram tegninger som en kommune trodde forlengst var tapt, det har sine fordeler, sier Nenseter, som ved siden av å være regionsleder også er ansvarlig for VVS og elektroavdelingen. Denne er i god vekst med å betjene både VA og bygg. I tillegg har man hatt en rekke store prosjekter på avanserte VVS systemer mot Kongsbergs teknologibedrifter.


Grønne aspekter: Miljøhensyn er den del av de fleste prosjektene, forteller biolog Karin Kvålseth, som sammen blant andre hydrogeolog Ingrid Flatland Høydahl beskjeftiger seg med miljømessige vurderinger og løsninger. Denne gruppa utfører tjenester også for andre Sweco avdelinger.

Flere fagdisipliner
I de senere år har kontoret blitt bygget ut med både tradisjonell og utradisjonell kompetanse.
– Vi har fått en stor og dyktig byggavdeling som ved siden av å gjennomføre VA-prosjektene gjør en rekke oppdrag for entreprenører, og andre kunder. Med bygg kan vi ta større prosjekter selv og bære ansvaret for anleggene, sier John Klev.
En annen betydelig faggruppe er VVA-Plan og miljø, som dekker både Vei/VA samt Plan og miljø. I denne gruppen finner vi en stor gruppe VA-transport rådgivere, som arbeider med alle typer VA-prosjekter utenom bygg.
I VVA-Plan og Miljø er det dessuten et solid fagmiljø innen miljø, med spesialrådgivere innen biologi, økologi og geologi. Dette fyller et betydelig behov for kompetanse i forbindelse med stadig flere typer oppdrag, som infrastruktur, vannkraft, VA- og industriprosjekter.
– Det kan være vurdering av inngrep, konsekvenser av utslipp, vern av grunnvann, miljømessige aspekter ved veiprosjekter og andre viktige forhold, sier biolog Karin Kvålseth, som sammen blant andre hydrogeolog Ingrid Flatland Høydahl beskjeftiger seg med miljømessige vurderinger og løsninger.
– Å tenke miljø og konsekvender er blitt en ny dimensjon, det er ikke bare lovverket som regulerer dette, det er en naturlig del av de fleste nye prosjekter her på huset. Og har vi behov for spisskompetanse har vi hele Sweco-nettverket å ty til, sier Flatland Høydal.

VA-transport: (f.v.) Svein Gøytil, med lang fartstid i faget viser en av de nylig ansatte på avdelingen, Tor Olav Moen, hvor veien skal gå.