Ny norsk flotasjonprosess som ikke bruker kjemikalier

Normex i Ålesund har utviklet en ny renseprosess spesielt for reduksjon av partikler og fett i avløpsvannet. Løsningen bruker ozon til å mikro koagulere, hygienisere og flotere de organiske bestanddelene.

0

Det første anlegget med prosessen, kalt Adoxpol, ble levert til Marine Harvests nye fôr-fabrikk i på Valsneset i Bjugn kommune.
Her drives det produksjon av fiskefôr, og avløpsvannet inneholder ved siden av organiske stoffer også en god del fettstoffer.
Kravene fra myndighetene til fabrikken er her å redusere fettinnholdet til maks 200 milligram pr liter, samt å overholde et maks utslipp av partikler på årsbasis.


Adoxpol prosesssen, som levert til Marine Harvests nye fôr-fabrikk i på Valsneset i Bjugn kommune

Partikler
Første trinn i prosessen er en partikkelfiltrering, deretter kommer flotasjonen(Adoxpol) med en ytterligere fjerning av fett og partikler.
– Metoden har gitt gode resulater. I tillegg til at ozonet virker koagulerende, dannes det et stabilt bobleteppe i øvre del av tanken. Dette teppet virker som et slags filter. Å bruke ozon gir også bedre bobler enn klassisk flotasjon, ved siden av at metoden ikke trenger kjemikalier, sier Stig Johansen, leder for Normex i Ålesund, som dessuten har patentert et dispersjonssystem der en ikke har bruk for hverken tank eller luftkompressor.
-Her får vi millioner av mikrobobler som dannes som lager en perfekt luftteppe-flotasjon, forklarer Johansen.

Hygienisering
Ved bruk av ozon får man desssuten en langt bedre flotasjonsvirkning enn ved bruk av luft alene.
– Ozon er svært reaktivt, dermed oppnår vi i tillegg til flotasjonen også en hygienisering og en oksidasjon, som gir mindre bakterier i utslippet til slutt, sier Johansen.
Systemet er utviklet i samarbeid med flere industrielle partnere og er finansiert gjennom EUs 7 rammeprogram samt EUs ECO- innovation program.
– I mange tilfeller kan vi møte rensekrav uten bruk av kjemikalier. Adoxpol systemet er kompakt, det krever lite plass og leveres med integrert slamtank, dispersjonssystem, rent-vann utløp og kontrollsystem, sier Johansen.

Stig Johansen er leder for Normex i Ålesund

Styresystemer
To anlegg er levert i 2014 – ett til Marine Harvest sin nye nevnte fôr-fabrikk i på Valsneset i Bjugn kommune. Et annet ble levert til Overøyet hyttefelt i Stordal kommune. Begge anleggene ble levert i samarbeid med Salsnes Filter.
– Det har vært høy fokus på design og funksjon i utviklingsprosessen og et eget styresystem er utviklet. Det er tatt frem fire standard modeller, den største med kapasitet på opp til 100 m3/t, sier Johansen.
Forfiltreringen fjerner 50 % av belastningen.
– Prosessen vil egne seg for rensing av mange ulike typer utslipp, først og fremst rettet mot næringsmiddelindustri, sier Johansen.