Nyheter

Nyheter

Fann Miljøteknikk etablerer seg i Norge

Fann Miljøteknikk er en ny leverandør i Norge av små avløpsløsninger. Med eget kontor i Drøbak kommer man til å styrke nærværet her i landet.

Det nordiske no-dig slaget vil trolig stå i Malmø i april

Det kan gå mot oppløsning av NoDig-samarbeidet innenfor foreningen Scandinavian Society for Trenchless Technology. Foreningen feiret 25 års jubileum i fjor, men svensker og dansker er ikke overens.

Selger ikke Mesta likevel

Nærings- og fiskeridepartementet har på bakgrunn av dei boda som har kome, vedtatt ikkje å selje Mesta i denne omgang.

IVAR inngår ny VA-avtale med Finnøy kommune

IVAR har inngått utvidet avtale om vann- og avløpsoppgavene i Finnøy kommune. Det har vært utfordringer med å rekruttere kompetanse til VA avdelingen.

Lanserer ny standard for overvannshåndtering

Wavin lanserer en ny og enklere løsning for infiltrasjon og fordrøyning av overvann. Den nye standarden heter Q-Bic Plus og skal være sterkere, raskere og åpnere enn andre alternativer på markedet.

RIF: Viktig å følge bransjekontraktene – snarveier tjener ingen

Rådgivende Ingeniørers Forening er blitt kjent med et tilfelle hvor Ålesund kommune gjør betydelige avvik fra omforente bransjekontrakter for rådgivertjenester utarbeidet av Standard Norge. Kommunen har avvist RIFs kontraktsklage, noe RIF beklager.

VA-Norge er klar for å ta nye steg

Både innenfor bruk av ny teknologi, nye materialer og nye arbeidsmetoder er VA bransjen klar for å ta nye steg. Nye løsninger for stikkledninger, intensivering av jakten på overvannet, bruk av teknologi samt nye perspektiver på overvann er blant de aktuelle temaene.

Hallingplast skal etablere nytt testfelt for polyetylenrør

Hallingplast etablerer nå sitt eget testfelt for polyetylenrør (PE-rør) i tilknytning til sitt fabrikkanlegg på Ål i Hallingdal. Det var nyheten Hallingplasts daglig leder Steinar Tragethon kunne avsløre under åpningen av årets Hallingtreff.

Foreslår en rekke tiltak mot arbeidslivskriminalitet

– Det må lønne seg å være en seriøs arbeidsgiver, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Tirsdag presenterte regjeringen sin strategi mot arbeidskriminalitet.

Må vise lærlinger for å få offentlige oppdrag

Regjeringen vil innføre lærlingklausuler i offentlige anbud. – Dette er veldig positivt, og noe vi har etterspurt i lang tid, sier NHO-direktør Svein Oppegaard.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com