Sparer tid med BIM og VA-bibliotek

0

Ettersom de fleste prosjekter i dag innebærer at flere fag og firmaer må samarbeide om prosjekteringen, er effektiv samhandling på tvers av profesjoner og aktører helt nødvendig for å komme i mål. COWI bruker nå Trimbles BIM-løsning i så godt som all prosjektering av samferdsel. Flere hundre COWI-ingeniører landet rundt, sammen med ingeniører fra andre rådgivere, bruker daglig verktøyene i sin prosjektering av vei, jernbane, VA, bruer, tunneler med mer. 

Sparer mye tid

Modellserveren Quadri gjør at flere kan jobbe på samme prosjekt samtidig, i én felles prosjektmodell. Der holdes alle fagmodeller alltid oppdatert og er synlig for alle. Det gjør tverrfaglig samarbeid veldig mye enklere.

– I modellserveren har vi alle de funksjoner vi trenger for tverrfaglig kontroll. Spesielt når flere ulike firmaer jobber i samme prosjekt er dette en stor fordel. Da sparer vi mye tid på dataflyten. Vi har ikke gjort målinger på besparelser, men det som tradisjonelt tok uker å prosjektere, tar nå bare dager. Det er også mange prosjekter som ikke hadde vært mulig å gjennomføre detaljert uten det tverrfaglige samarbeidet, hevder Erlend Sand, BIM-koordinator og VA-ingeniør i COWI Bergen.

Avdekker feil

Et eksempel er oppgraderingsprosjektet i verneverdige Kong Oscars gate i Bergen. Der har ett firma ansvaret for vei og overbane, Cowi har VA, et tredje firma har elektro, et fjerde har søppelhåndteringssystemet og et femte har fjernvarmen.

– Dette prosjektet hadde aldri kommet helt i havn på gammelmåten. Da hadde det vært masse prosjekteringskollisjoner, problemer som vi nå får avdekket med en gang. Vi ser raskt om noe er feil eller ikke går bra. Ikke bare gjør det at arbeidsflyten blir mye mer effektiv, det eliminerer også veldig mange prosjekteringsfeil, mener Sand. Det som er avgjørende er at alle jobber med likt datagrunnlag, slik at ingen prosjekterer med utdaterte data.
– Vi unngår dermed kollisjoner som vi hadde tidligere. Med mer eksakte og feilfrie stikningsdata produseres det også bedre og vi opplever færre endringer på byggeplassen. Alt dette fører til at arbeidet blir mye mer kvalitetssikret. Vi unngår mye byggefeil på den måten.

Novapoint

En annen faktor som bidrar til å automatisere spesielt VA-prosjekteringen er produktbiblioteket i Novapoint, fremholdes det. 3D-biblioteket består av ca. 7000 modellobjekter som kan brukes direkte i prosjekteringen. Objektene som er listeførte VA-produkter av både plast, støpejern og betong, er beriket med standardkoder og produktinformasjon fra produsentene.

– Vi bruker nå produktbiblioteket stort sett i alle våre prosjekter. Eksempelvis på det nye barne- og ungdomssykehuset på Haukeland. Blant annet i en eksisterende, trang kulvert har vi fått målt inn eksisterende vannledninger, fundamenter, vegger og kabelbruer med mer. Følgelig kan vi tegne i 3D og legge alt inn på rett sted uten å få konflikter med annen infrastruktur. VA-traseen settes inn i samhandlingsmodellen Quadri slik at man kan sjekke om alt ligger der det skal. Kvalitetssikringen kan dermed gjøres på modellstadiet, og minimaliserer feil og mangler på anlegget. Har du en komplett 3D-modell av det du skal ha, kan du også ta ut alle snitt rett fra modellen. Du får full kontroll over arbeidet siden plan og snitt oppdateres automatisk. Gjøres en endring ett sted blir alt oppdatert i samsvar. Dessuten er det også et veldig fint visualiseringsverktøy, og spesielt nyttig der du har kompliserte kummer og løsninger, tilføyer han.

Kompletteres

Produktbiblioteket er imidlertid ikke komplett ennå, det mangler fortsatt en del produkter fra ulike leverandører. Men kombinert med andre bibliotek, samt 3D-objekter vi kan få direkte fra enkelte leverandører, har vi stort sett alt vi trenger. Vi håper imidlertid at flere leverandører kommer på banen med 3D-dokumentasjon. Det er som sagt til stor hjelp i prosjekteringen.

– Det største fortrinnet med Novapoints bibliotek er at det finnes mange lure løsninger for å tegne i 3D uten å måtte bytte perspektiv. De små ekstrafunksjonene sparer veldig mye tid. Trimble har kommet med mange nyttige funksjoner i de seneste versjonene av Novapoint, veldig mange små endringer som gjør prosjekteringen enda mer effektiv. Men vi ser frem til at det kompletteres, slutter Erlend Sand.