Vil hjelpe deg å se under bakken

0
Dette kan bli framtiden for VA personell, at man kan se ledninger i 3D etter hvor man befinner seg, på håndholdt utstyr, som mobil og nettbrett.

Hvert år tar Norkart inn studenter med teknisk bakgrunn til et sommerprosjekt. Årets prosjekt er å kombinere nyeste tilgjengelig teknologi med eksisterende kartdata innen vann og avløp, med formål å kunne «se» VA-installasjoner gjennom bakken.

Med Google

Utgangspunktet for arbeidet er Google Tango, som er en relativt ny teknologiplattform som gjør det mulig å visualisere data i 3D i en mobil app. Brukeren trenger ikke noe form for briller, kun en mobil/pad som inkluderer teknologien.

– Vi tenkte da at å teste ut denne type teknologi i et så spennende fagområde som VA ville være en fin sommerjobb for et par teknologistudenter. For f. Eks en gravemaskinfører så vil en slik app være svært nyttig for å unngå å grave opp/ødelegge rør da han/hun vil kunne se akkurat hvor rørene går og hvilke type rør det er. Ved hjelp av GPS/sensorer og data over ledningsnettet så klarer vi å visualisere rørnettet der man befinner seg, forklarer Mari Hugaas ved Norkart.

Thomas Wold, Martin Bjerke og Mari Hugaas ved Norkart vil utvikle en ny digital løsning for visualisering av rørnettet i 3D

Utvidet virkelighet

Ideen kom etter lanseringen av et prosjekt i Norkart som heter BorderGO, et samarbeid mellom Norkart og Kartverket som med mobiltelefonens sensorer i kombinasjon med data fra matrikkelen gjør det mulig å vise eiendomsgrenser ved hjelp av Augmented Reality(AR) teknologi.

– Dersom man kan vise eiendomsgrenser i en slik app, så kom ideen om at denne teknologien også burde kunne brukes for å vise VA ledningsnett, forklarer Hugaas.

Norkart leverer programvare primært til kommunal sektor,  og ser på VA som et fagområde med masse muligheter, og som med resten av samfunnet, så blir det mer og mer digitale verktøy for å gjøre arbeidshverdagen enklere og bedre.

Samarbeid 

Studentene som arbeider med prosjektet er Martin Bjerke og Thomas Wold er 23 og 24 år, henholdsvis fra Øyer og Lillehammer. Begge studerer informatikk ved NTNU Trondheim og er nettopp ferdig med bachelor. Begge fortsetter med master i samme studieretning til høsten.

Lillehammer kommune stiller med data til prosjektet og studentene er allerede igang. Arbeidet med Lillehammers data er godt igang, og man regner med at dette er helt på plass i løpet av sommeren.

Se filmsnutt