Nyheter

Nyheter

To nye konsoller til montering av ventiler

Forankring av ventiler med konsoller handler både om sikkerhet og effektivitet. Nå kompletterer Ulefos utvalget med to nye konsoller, tradisjon tro til montering av både egne armaturer og spesielt laget for armaturer fra tredjepart.

Skal heretter kjøre på biodiesel

HVO Biodiesel er først og fremst et nordisk fenomen og er et kostbart drivstoff sammenlignet med klassisk diesel, men hos Wavin mener man at prosjektet er nødvendig, og man tror kundene setter pris på steget mot en bedre balanse i miljøet.

NRA bestiller anlegg for termisk hydrolyse

Ved å bygge et nytt slambehandlingssenter med termisk hydrolyse før anaerob utråtning, har NRA som mål å redusere sitt karbonavtrykk og forbedre operasjonelle synergier. Biogassen skal brukes til hydrogenproduksjon.

Sikret vannforsyning med spenstig undervannsboring

For å etablere bedre vannforbindelse til et område i kommunen var det nødvendig å krysse både vann og en eldre fyllplass. Med urene masser i grunnen valgte man styrt boring, som dessuten foregikk et godt stykke under vann.

Brandbu ruster mot flom og bedrer levekår for fisk, kreps og...

Etter tyve år er Brandbu endelig sikret mot flom. Et vellykket prosjekt har også skapt bedre kontakt mellom vann og innbyggere, samt bedret livsforholdene for både fisk, fugl og krepsdyr. Jobben med å sikre Brandbu sentrum mot flom har hatt et budsjett 130 millioner kroner, og er et av de største og mest komplekse sikringsprosjektene NVE har gjennomført.

Oppgradering av et renseanlegg til lavest mulig pris

Da kommunen skulle oppgradere renseanlegget valgte man å dele prosjektet opp i fem entrepriser, og tok selv ansvar for koordinering og oppfølging i byggeperioden. Foruten å få kostnadene så lave som mulig og utformingen slik man ønsket, oppnådde man full medvirkning og sikret et godt resultat.

Klarer ikke fristene – ber om ny utsettelse

Sarpsborg står i fare for å få en kjempebot dersom ikke Statsforvalteren går med på å forlenge fristen for realisering av nytt renseanlegg.

Skal bygge bekker ved Mjøndalen stadion

NVE regner med at det er omtrent 1300 beboere i spesielt flomutsatte områder i byen. Da uværet Frida i 2012 herjet på Østlandet, ble Mjøndalen hardt rammet og skadeomfanget var på flere hunder millioner kroner. Hvis en mulig 200- års flom inntreffer vil mye av Mjøndalen være under vann uten flomsikringstiltak.

Instruks om krav til nitrogenrensing i Ytre Oslofjord

I et brev til alle statsforvalterne viser Miljødirektoratet til at situasjonen i Oslofjorden er kritisk og at det er et umiddelbart behov for reduksjon i utslipp av næringsstoffer. Man gir samtidig en klar instruks om at alle renseanlegg av en viss størrelse skal underlegges krav om nitrogenrensing.

God tilstand i Mjøsa – på tross av forekomst av giftige...

Mjøsa har god økologisk tilstand, men at det fortsatt er noe høyere algemengder enn ønskelig. NIVA har i 50 år overvåket Mjøsa understreker at det fortsatt er viktig med fokus på gode tiltak for å redusere tilførsler av næringsstoffer og dermed opprettholde god økologisk tilstand.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com