Nyheter

Nyheter

Rørprodusent kjøper pumpeleverandør

I følge en pressemelding fra Pipelife er oppkjøpet i tråd med Pipelifes strategiske utvikling for å bli en komplett systemleverandør. Pipelife leverer systemløsninger effektiv transport og beskyttelse av vann og energi. Nå utvides dette altså med pumpestasjoner.

Forurenset drikkevann igjen for retten

Blekinge tingrett slo i en tidligere dom fast at det kommunale selskapet Ronneby Miljø og Teknikk er ansvarlig for å erstatte de 165 personene som saksøkte de for personskade etter å ha fått i seg gift. Nå anker imidlertid det kommunale selskapet saken.

Vil overlate mer til naturen

De nordiske miljø- og klimaministrene vedtok nylig erklæring om naturbaserte løsninger. Man tror slike løsninger kan være betydningsfulle for å løse både klima- og naturkrisen og ministrene vil jobbe for at naturbaserte løsninger får en sentral plass i forhandlingene av en ny internasjonal naturavtale under COP15 i Montreal. MInistrene oppfordrer også aktører i Norden til å ta i bruk naturbaserte løsninger.

En VA-messe for fire byer

Det ble gjort en grundig evaluering av årets runde, noe som blant annet har resultert i at VVP åpner for enda flere spennende utstillere for 2023 – også de som ikke er VVP medlemmer gitt at de beriker arrangementet.

Legger fram klimaregnskap og EPD for sine produkter

Stadig flere rådgivere og innkjøpere ønsker dokumentasjon på produktenes miljøegenskaper(EPD) når de skal sammenligne tilbud. Å få en klar oppfatning av hvor bærekraftige ulike varer og virksomheter innen samme kategori blir derfor enklere. Nylig la Ulefos fram sine tall for 2021.

Jakter på effektivitet, bærekraft, optimal drift og mindre bruk av kjemikalier

Prosessene blir stadig mer avanserte og overvåking av vannkvaliteten er avgjørende. Stadig flere måleinstrumenter blir tatt i bruk for å styre og optimalisere driften. Hvert rensetrinn krever nøyaktig informasjon for å fungere optimalt.

Giftig fisk i kilde til drikkevann

Flyforsvarets bruk av brannskum har forgiftet vannkilden til ca. 80 000 personer. Mattilsynet anbefaler folk å ikke spise fisken. Vannverkets fullrensing, med aktivt kullfilter, som har vært i drift siden 1985, renser imidlertid de farlige forbindelsene i drikkevannet.

Lanserer prefabrikerte vannkummer i plast

De første prefabrikerte vannkummer i plast som er testet opptil 65 tonn er nå en realitet. Vannkummen vil bli levert som en skreddersydd systemleveranse hvor hver ledningsdiameter fra Ø100 mm til og med Ø400 mm er tredjeparts godkjent i henhold til VA miljøblad 112. Dette vil kunne garantere 100% tetthet, korrosjonsbestandighet og økt sikkerhet.

Kan bety nitrogensmell for mange avløpsrenseanlegg

EU-kommisjonen mener EUs ulike vanndirektiver må gjennomgås. Nylig ble det presentert et forslag om å fornye disse, der det understrekes av man betrakter dette som en investering i miljø. En stor del av fokus gjelder avløpsdirektivet. Resultatet av en slik revisjon vil etter alt å dømme også gjelde for Norge.

Stor oppslutning om Moldeprosessen

Nylig ble Moldeprosessdagene gjennomført for 12 gang. Denne gangen ble arrangementet lagt til Hamar, der man finner en av de nye anleggene med løsningen.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com