Nyheter

Nyheter

Hvordan hygienisere avløpsslammet

Rapporten presenterer en kartlegging av potensielle teknikker. For teknologier med høy teknisk modenhet og tilstrekkelig grunnlag for å vurdere effekten, har prosjektet evaluert aspekter som er relevante for avløpsrenseanlegg. Valget av teknologi er svært spesifikt for hvert renseanlegg. Rapporten gir et grunnlag som kan brukes når det skal tas beslutninger om metode.

Hallingplast med tette kummer

Stadig flere ønsker vannkummer med tetthetsgaranti da det både beskytter kritisk infrastruktur og gjør arbeidet mye tryggere og enklere for driftsoperatørene. Hallingplast har inngått et samarbeid med Haplast om å tilby vanntette kummer.

Lanserer dobbeltvegget oljeutskiller i PE

En ny serie oljeutskillere klasse I i modeller som dekker området fra 3 til 60 liter pr sekund, i enten stående eller liggende versjon. Med dobbeltvegget utførelse i PE og med fleksibelt stigerør har man en sterk og lett samt trafikksikker løsning med full frihet for plassering.

Bred etterspørsel etter bærekraftig nitrogen fra avløpsvann

Det hentes stadig mer ressurser fra renseanlegg for avløpsvann. Moderne anlegg bygges med formål om gjenvinning av særlig fosfor og slam, men behovet for nitrogen er også stort, ikke minst innen landbruk. Et nytt produkt som nå har hatt et gjennombrudd er bærekraftig ammoniumsulfat, som produseres ved Veas. 

Nye regler for utslipp fra havbruk

De nye reglene innebærer at oppdrettsnæringen som hovedregel går bort fra individuelle utslippstillatelser, og over til forskriftsfestede standardvilkår for forurensning, skriver Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet i en felles pressemelding.

Vil gjenskape den opprinnelige kontakten med vann

I planforslag for Lilletorget er Vaterlandsparken en viktig del. Entra foreslår å gjøre parken grønnere og koble parken med Akerselva slik at bygg, torg og park fungerer sammen for et inkluderende og mangfoldig byrom med vann som bærende element. (Illustrasjon: Henning Larsen/ Vivid visuals)

Hårete mål i Moss men skepsis til plasseringen

Etter å ha tapt kampen mot nitrogenrensing har Movar IKS satt full fart på prosjekteringen. Nå tegner man ut det som kan bli landets hittil mest avanserte avløpsrenseanlegg. Lokalt møter man imidlertid skepsis mot å bygge videre på anlegget i Fuglevik.

Sverige kutter i miljøbyråkratiet

Det svenske Naturvårdsverket forbereder en reduksjon i driften ved å varsle 65 ansatte om permittering. Varslingen tilsvarer cirka 10 prosent av myndighetens ansatte. Naturvårdsverket er en statlig myndighet som jobber med Sveriges miljømål styrer vårt arbeid.

Parlamentet og Rådet har talt

Mer gjenbruk av renset avløpsvann for å forhindre vannmangel. Bedre overvåkning av miljøgifter, virus og bakterier samt kontroll med utvikling av resistens. Produsenter av legemidler og kosmetikk må være med å finansiere kostnader til tilleggsbehandling av avløpsvann

Avløpsvann er blitt en råvare

I Stockholm finnes et anlegg som utvikler nye løsninger for sirkulær vannhåndtering og resursgjenvinning. Sjöstadsverket Water Innovation Centre (SWIC) driver av IVL Svenska Miljöinstitutet og KTH og brukes både for forskning og som test- og pilotanlegg for næringsliv og andre interessenter.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com