Nyheter

Nyheter

Oppgraderer VA-nettet i forbindelse med nytt industriområde

Et nytt industriområde ved Børøya i Hadsel skal legge til rette for ny virksomhet i Hadsel kommune. Oppgradering av vannforsyning, nytt spillvannsnett og gode overvannsløsninger hører med og legger til rette for framtidig vekst.

Har gitt ut bok om byens vann og avløp

Fra dammen og ned til byen løp det ledninger av uthulete furustokker som var bundet sammen med metallkrager. Det var stor festivitas rundt åpningen. En høytidelig prosesjon gikk fra Skansen til vannkummen på Torvet. Vannposten ble åpnet til lyden av trompeter og salutter fra Kristiansten!

Utvider produktspekteret for diffusjonstette rør

Oslo, Bergen og Trondheim har vært de viktigste brukerne av diffusjonstette rør. Mindre kommuner har imidlertid tatt i bruk denne type rør ved framføring av vannledninger over industriområder, søppelfyllinger eller spesielt bensinstasjoner, hvor man frykter at petroliumsprodukter i bakken skal vandre gjennom veggene til plastrør.

Ingen snarvei til redusert utslipp fra anleggsarbeid

Enkelte kommuner har høye ambisjoner når det gjelder krav til klimavennlig gjennomføring av anleggsarbeid. Entreprenørene er oppgitte over at man blir tvunget inn i en kostnadsspiral som ikke er tatt høyde for. I mange tilfeller er man nødt til å drive med grønnvasking.

Heisbar pumpestasjon sparer vedlikehold og gir bedre HMS

Målet har vært å utvikle en pumpestasjon som forbedrer arbeidsforholdene for de som jobber "med dritten". I tillegg til de vanlig funksjoner, som start/stopp av pumpene og åpning/lukking av ventiler er det to kameraer som viser hva som skjer i sumpen og maskinrommet.

Ny rotkasett: Gir trærne pust i bakken

Planting av trær er et kjærkomment innslag i urbane rom, men det skaper ofte problemer for vannrør og andre omgivelser. Med en ny pustende rotkasett har man gitt trær og busker et mer definert rom for røtter, dermed vil ikke røttene spre seg i samme grad til omgivelsene.

Ønsker å fremme og sikre en god anbudskultur

God anbudspraksis et et av områdene den nye bransjeforeningen for leverandører av kjemiske- og filterbaserte produkter ønsker å fremme. Både kjøper og selger har interesser i at anbudsdokumentene er så godt utformet som mulig, og at de utformes i en balansert form.

Ny leder for Ulefos fra nyttår av

Han har et brennende engasjement for industri og god kjennskap til de fleste prosesser i Ulefos' verdikjede. Han er utdannet metallurg og sivilingeniør fra NTNU og har i en årrekke vært leder i Hydro,

Ingen bekymringer for Mjøsa som drikkevannskilde

Selv om hun er blitt varmere og viser indikasjoner på å bli mer næringsrik er hun fortsatt å regne som en prima kilde for drikkevann. 

Første rapport fra det slamfrie renseanlegget

Målet er å bygge et «slamfritt» avløpsrenseanlegg hvor viktige næringsstoffer også tas vare på som ressurs. En første delrapport fra pilotforsøkene viser at det er gode forutsetninger for å bidra til mer bærekraftig slamhåndtering.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com