Haugesund er den største byen på Haugalandet. Foto: Wikipedia Commons

Satser på at Haugalandet vil by på muligheter

Spennende markedmuligheter og stor oppdragsmengde gjør at Asplan Viak nå satser sterkt i Haugaland-området. Man ar allerede startet jakten på den beste kompetansen i regionen. Et nytt Asplan Viak-kontor vil i løpet av høsten bli realitet i Haugesund.

0

Sjefen for Asplan Viak mener Haugalandet regionen, med like stort innbyggertall som hele Troms fylke, har stort potensial.

– Dette er et område hvor vi lenge har hatt høy aktivitet og pågang både fra private – og offentlige oppdragsgivere. Vi benytter derfor anledningen til å ta et enda sterkere merkedsgrep i regionen, sier administrerende direktør, Øyvind Mork.

Asplan Viak er i vekst og man har en uttalt ambisjon om å være lokalt tilstede med både kompetanse og kapasitet.

– Vårt Stavanger-kontor har i flere år tatt bevisste markedsgrep i Haugaland, i tillegg er vi etablert på Bryne. Nå ser vi at tiden er moden for et eget kontor også i Haugesund, sier Mork.

Øyvind Mork, administrerende direktør Asplan Viak AS. Foto: Chris Aadland

Hodejakt 

I første omgang er det fagene Vann og miljø, Plan og Samferdsel som skal på plass i Haugesund.

– Dette er fagområder som vi per i dag har behov for å få dekket opp i vår lokale oppdragsportefolie. Etter hvert vil det nok bli nødvendig å supplere med flere fagdisipliner, mener Mork.

I løpet av tidlig høst lander Asplan Viak leiekontrakt for nye lokaler sentralt i Haugesund.

– Vi har allerede startet jakten på den beste kompetansen i regionen. Det ligger gode muligheter i det å være med og forme et lokalkontor fra starten, så her er det bare å søke, oppfordrer Øyvind Mork.