En maskin som går over land og vann. Amfibiegraver gjør jobben skånsomt i Nitelva

Tilbake til barndommens grønne dal

Gjennom å avvikle egne avløpsrenseanlegg og knytte seg til NRA har Nittedal Kommune tatt en viktig miljømessig beslutning for framtiden. Opprydding av avløpsnettet er i full gang og idyllen Nitelva skal tilbake til sin opprinnelige naturlige tilstand.

0
Øverst i Nittedal for ca 100 år siden.

Kommunen har i dag tre avløpsrenseanlegg som leverer etter forskrift, men har stort behov for oppgradering. Presset fra hovedstaden har medført sterk befolkningsvekst og et avløpssystem som sliter med økende belastning.

På bordet har det lenge ligget krav fra miljømyndighetene om at man skal følge EUs vanndirektiv og gjenopprette naturlig tilstand i følsomme Nitelva, som til tider har slitt med overbelastning.

– Vi har stått ved et veiskille. Skulle vi investere i eget eller samarbeide. Det er som kjent betydelige stordriftfordeler ved å slå sammen avløpsrenseanlegg, og vi har forhørt oss grundig med mulige partnere. Både Mira, Oslo VAV og NRA var aktuelle, og etter økonomiske vurderinger endte vi opp med et samarbeid med Nedre Romerike Avløpsrenseanlegg (NRA). Denne beslutningen er vi tilfreds med, sier Øyvind Tåsåsen i Nittedal kommune til VANytt.

Syv kilometer med rør graves ned under bunnen av Nitelva.


For et par år siden kjøpte man seg derfor også inn som partner i NRA, og begynte å legge planer for hvordan man skal få spillvannet fram til NRA, via nabokommunen Skedsmo. Det har imidlertid tatt lenger tid enn man hadde håpet å få på plass en forbindelse dit.

– Vi var tidlig ute i vårt planarbeid, og fant ut at det beste ville være å grave ned avløpsledningen under bunnen, midt i Nitelva. Vi måtte imidlertid vente i tre år med å få tillatelse til å gjøre jobben, fordi det er et følsomt og vernet område. Vi har hatt stor tålmodighet, og det har vært en krevende prosess, men nå er vi igang for fullt, forteller Tåsåsen.

Papirene kom i orden i mai i fjor, og da ga man full gass, men siste vinters lave temperaturer gjorde at man ble kraftig forsinket i anleggsarbeidet.
– Det var sibirske tilstander og alt stoppet opp, men har vi god flyt nå og jobber for å ta igjen det tapte. Vi har en dyktig entreprenør i firmaene Leif Grimsrud AS og datterselskapet Kystmiljø AS. Samme dag som vi skrev kontrakt satt to mann på fly til Nederland for å kjøpe spesialmaskiner, det kaller jeg handlekraft, sier Tåsåsen.

Ny pumpeastasjon bygges på Slattum, tankene er prefabrikerte i GRP og er montert på stedet, levert av Vestfold Plastindustri.

Prosjektet går blant annet ut på å legge syv kilometer med avløpsledning under Nitelva. Videre bygger man opp en ny pumpestasjon på Slattum med stor bufferkapasitet, vegg i vegg med avløpsrenseanlegget, som inntil videre er i drift. Derfra går rørforbindelse videre til Skedsmo kommune, som har sin egen pumpestasjon PA6 som også bygges ny. Denne frakter det hele videre til NRA. Som en del av opplegget kjøper man seg inn med 50 % i pumpestasjonen PA6, som dessuten på sin side fornyer sin avløpsledning til NRA. Ved Slattum får man mer enn 500 kubikkmeter bufferkapasitet og PA6 har nærmere 1000 kubikkmeter buffer.

Nettopp å grave i en elv knytter det seg imidlertid strenge offentlige krav til. Man har klar instruks om å legge tilbake de samme massene på elvebunnen. Siden Nitelva er et følsomt naturområde med blant annet egen krepsebestand og 24 fiskearter er det viktig med koordinering med miljømyndighetene. I gytetidene er det ikke lov å grave.

– Siden vår gode nabo Skedsmo kommune hjelper oss med transport av spillvannet har vi fått en god løsning med NRA som kan ta i mot hele volumet. Med renovering av spillvannsnettet i kommunen legger vi også til rette for en betydelig heving av vannmiljøstandarden i Nitelva. Vi er veldig fornøyde med samarbeidet med alle parter. Målet er en løsning til det beste for innbyggerne og til det beste for miljøet, sier Tåsåsen.

Nettopp miljøgevinsten lokalt omkring Nitelva knytter det seg store forventninger til. Etter mer enn femti år med overbelastning fra ulike utslipp og overløp er håpet av elva neste år skal begynne å rehabilitere seg selv og etterhvert framstå som renere enn manns minne, med unntak av de eldste i bygda.

– Det lever ennå folk som husker friske bad med sand mellom tærne på Slattum fra barndommen. Vi håper flere skal ta del i godene som Nitelva vil by på. Det er et følsomt og vakkert vassdrag som vil kunne berike lokalsamfunnet og øke livskvaliteten i kommunen. Vi ønsker oss tilbake til grønne Nittedal, og dit skal vi komme, sier Øyvind Tåsåsen i Nittedal kommune.