Morten Skodbo, direktør for Rambøll Management Consulting, presenterte funnene i årets "IT i praksis" for en fullsatt sal rett før ferien.

«IT i praksis 2018»: Manglende kompetanse et hinder for digitalisering

Digitaliseringen i offentlig sektor har skutt fart, men manglende kompetanse og kapasitet er fartsdumper som hindrer de virkelige løftene. Det viser den ferske rapporten «IT i Praksis 2018».

0

«IT i praksis» tar for seg Norges digitale status, en undersøkelse hvor 500 offentlige og private foretak får anledning til å vise hvilke erfaringer, utfordringer og planer de har for sitt digitaliseringsarbeid. Rapporten utgis nå for ellevte gang, i samarbeid mellom Rambøll Management Consulting, IKT-Norge, Visma, Den Norske dataforening og Difi.

Digitalt taktskifte i kommune-Norge
62 prosent av kommunene leverer nå store deler av de nettbaserte tjenestene som en individuell tjeneste. Andelen har økt kraftig de siste årene. I 2017 var tallet 43 prosent og i 2016 var andelen 35 prosent.

– Vi ser at det kommune-Norge jobber godt for å få til et digitalt løft. Det som i dag er det største hinderet for digitalisering er medarbeidernes manglende kompetanse og virksomhetenes manglende kapasitet, sier Morten Skodbo, direktør for Rambøll Management Consulting. Skodbo viser til at 69 prosent av kommunene sier de mangler kompetanse. 93 prosent svarer at de mangler digital arbeidskapasitet i egen virksomhet.

For lavt brukerfokus
«IT i praksis» viser at offentlig sektor legger et effektiviseringsperspektiv til grunn for digitaliseringsarbeidet. 55 prosent har effektivitet som målsetting når de skal legge strategi for arbeidet.

– Det er bra, fordi man da får mer ut av de tjenester som gis. Men, det som burde vært prioritert like høyt, er brukerorienteringen. At det offentlige utvikler tjenester med utgangspunkt i brukernes behov, at de opplever tjenestene som nyttige og med god kvalitet. Per i dag er dette fokuset for lavt, med bare 45 prosent som bygger tjenester med det utgangspunktet. Vi ser at de virksomhetene som lykkes best med sine investeringer har en klar overvekt av brukerfokus, sier Heidi Austlid, adm. direktør i IKT-Norge.

Økt fokus på nasjonale standarder
Nasjonale felleskompontenter er standardiserte og gjenbrukbare løsninger som utvikles og forvaltes for flere sektorer, slik at man kan redusere kostnadene ved etablering og drift av gode digitale tjenester. «IT i praksis» viser at disse felleskomponentene er svært populære i statlig og kommunal sektor.

– Det er svært gledelig at kommune-Norge nå jobber så godt med å digitalisere tjenester. Det er imponerende innsats som legges ned i dette arbeidet. Vi ser at nye nasjonale felleskomponenter gir et viktig bidrag og ser fram til å få på plass nye nasjonale standarder som DigiSos og DigiHelse, i samarbeid med kommunene, avslutter Leif-Arne Brandsæter, adm. direktør i Visma Enterprise AS.

Du kan bestille «IT i praksis 2018» her.