Kommuner må legge kriseplaner for vannforsyningen

0
Illustrasjonsfoto

– Fortsetter tørken utover høsten, må flere enn dem som nå har iverksatt kriseplaner, vurdere ekstraordinære tiltak for å sikre vannforsyningen, sier direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann, interesseorganisasjonen til vannbransjen, til Kommunal Rapport.

Den usedvanlig varme og tørre sommeren har ført til bekymring for vannforsyningen i flere kommuner. Flere kommuner og vannverk som frykter økte problemer hvis tørken fortsetter, har kontaktet Norsk Vann. Hofshagen ber nå kommunene gjennomgå sine planer og sørge for at de har gode løsninger, som både sikrer dem nok vann, god nok vannbehandling og buffere for langvarige tørke.

– Flere må etablere nye reservevannkilder. Mange må oppgradere ledningsnettet i raskere tempo enn i dag. I dag forsvinner nær en tredel av drikkevannet på veien til abonnentene. Samtidig må de kunne takle ekstremnedbør og lede regnvannet bort fra avløpsnettet, så det ikke overbelaster ledningsnettet og renseanlegg, sier hun.

Ifølge organisasjonens beregninger må kommunene investere for 280 milliarder kroner i sine vann- og avløpsanlegg fram mot 2040.

NTB