Nytt avløpsrenseanlegg på Cap Clara i Molde kommune

Nordic Water prosjekterer primærrenseanlegg med to-trinns mekanisk filtrering. Cap Clara er blant de første anleggene man leverer for primærrensing. Prosjektet er derfor svært spennende for selskapet selv, men også for bransjen som helhet der det blir stadig større fokus på rensekrav og miljøpåvirkning.

0

I mars 2018 signerte Nordic Water Products AS kontrakt med Molde vann og avløp KF om prosjektering og levering av et nytt avløpsrenseanlegg på Cap Clara i Molde kommune. Prosessanlegget skal oppfylle primærrensekravet i forurensingsforskriften og Nordic Water vant anbudet ved å tilby en løsning med mekanisk rensing i to trinn uten tilsetting av kjemikalier.

Nordic Water, tidligere kjent som Sobye Miljøfilter AS, holder til på Sotra utenfor Bergen og har i over 25 år levert silbåndfilter til kommunale renseanlegg. Da de ble kjøpt av svenske Nordic Water Products AB i 2016, fikk selskapet tilgang til en utvidet produktportefølje, noe som har gitt selskapet mulighet til å utvikle forbedrede konsepter for rensing av avløpsvann.

Anniken Alsos er daglig leder ved Nordic Water

For kommunale renseanlegg har det vært en problemstilling at silbåndteknologi alene er utilstrekkelig for primærrensing ved nesten 50 % av anleggene i drift; dette har Nordic Water funnet en miljøvennlig løsning på som ikke innebærer tilsetting polymer. Høsten 2017 gjennomførte Nordic Water en fullskalatest av sin nye renseløsning ved Møvik RA i Fjell kommune. Møvik RA er et renseanlegg med silbåndteknologi som i gjennomsnitt renser 50 % av SS, men anlegget når ikke primærrensekravet på grunn av for mange enkeltprøver med renseresultat under 50 %. Ved bruk av silbåndteknologi er oppbygging av biologisk matte på silbåndet essensielt for å oppnå god renseeffekt. Jo tykkere matte, jo bedre blir renseeffekten. Problemet oppstår når silbåndet dreies. Da vil små partikler som ellers ville blitt filtrert ut slippe gjennom og rensegraden reduseres. Derfor er ikke silbåndteknologi alene optimalt for primærrensing og det er nødvendig med en metode for å fange opp de partiklene som slipper gjennom ved dreiing av silduken. Hypotesen ved fullskalatesten var at man kunne øke rensegraden med 20-30 prosentpoeng ved å filtrere vannet gjennom et mekanisk rensetrinn med mindre porestørrelse, etter grovrensing i et tradisjonelt silbåndfilter.

Resultatet av fullskalatesten viste en renseeffekt som var betydelig bedre enn forventet. Alle prøvene som ble tatt viste en renseeffekt over 50 % reduksjon av SS, med et gjennomsnitt på 82 %. Resultatet for reduksjon av BOF var tilsvarende positivt, med en gjennomsnittlig reduksjon på 54 %. I løpet av testperioden var det også et større regnskyll. Dette kan medføre problemer for silbåndteknologien, men også i dette tilfellet ga to-trinnsløsningen en renseeffekt over 50 %. Nordic Water tilbyr nå derfor denne løsningen til kommunale avløpsrenseanlegg med krav om primærrensing.

Dagens renseanlegg på Cap Clara tar imot avløp fra omtrent 7000 personekvivalenter, mens det nye anlegget levert av Nordic Water på sikt skal ta imot avløp fra opp mot 13 000 pe og dimensjoneres for opptil 120 L/s. Avløpsvannet ledes inn i en sump under prosessanlegget før det pumpes inn på anlegget. Det første rensetrinnet består av tre stykk Sobye silbåndfilter. For Cap Clara er det i utgangspunktet valgt en silduk med porestørrelse 300 µm. Etter filtrering i Sobyefilteret ledes vannet med selvfall til to stykk DynaDrum trommelfilter. Her filtreres vannet gjennom en duk med porestørrelse 40 µm. I dette trinnet fjernes mye av det som slipper gjennom Sobyefilteret og det er forventet at rensegraden for SS vil ligge godt over dagens krav. Ved å benytte en filterduk med denne porestørrelsen vil man dessuten effektivt fjerne mikroplast med størrelse ned til 40 µm fra avløpsvannet. En annen miljøfordel er at vannforbruket til slike to-trinns renseanlegg reduseres betraktelig da det rensede vannet kan benyttes til spyling av filtrene.