Charlotte Løvstad (innfelt) blir ansvarlig for VA- selskapets satsing på rørfornying mot det offentlige.

Charlotte Løvstad til Vitek

Blir ansvarlig for VA- selskapets satsing på rørfornying mot det offentlige. Målet er å etablere Vitek som en leverandør i det offentlige markedet.

0

Vitek har over 30 års erfaring, er størst i Hordaland. Slik jeg ser det har selskapet de musklene som trengs for å bli en nasjonal aktør. Det er stort behov for flere nasjonale aktører i markedet, sier Charlotte Løvstad.

Vitek-sjef Carl Christian Sibbern er svært glad for å ha fått Charlotte Løvstad med på laget.

Charlotte har lang og solid erfaring fra VA-bransjen og har uvurderlig kunnskap fra sitt engasjement i bransjefora så som SSTT. Hun har genuin interesse for faget, stor kapasitet og deler gjerne av sin kunnskap. Det er egenskaper som vi setter høyt. Charlotte er allerede en fremragende lagspiller i Vitek.

Styrker teamet mot det offentlige

I Viteks salgsteam, som er ledet av Bengt Rebnord Olsen, vil Løvstad primært jobbe med rørfornying mot det offentlige.

Målet er å etablere Vitek som en leverandør i det offentlige markedet. Det er oppgaven min, sier Løvstad.

Hun kommer fra stillingen som ansvarlig for den kommunale drikkevannssatsningen i Pipeliner AS.

Jeg har jobbet i Pipeliner i seks år og har mange ganger både konkurrert og samarbeidet med Vitek. Jeg kjenner selskapet, og ikke minst folkene, godt fra før.

Kravene blir høyere

Vitek er veldig fornøyd med å styrke teamet med flere personer som kan faget og det offentlige markedet.

Kravene blir høyere og konkurransen øker. Det er bra for alle. Når det kommer til rørfornying for offentlige kunder, så skiller de seg fra privatmarkedet blant annet ved at de bruker våre tjenester mye mer frekvent enn private, sier Carl Christian Sibbern.

Stort marked
Sibbern understreker at det finnes nok av oppgaver å ta fatt i, når det kommer til infrastrukturen innen vann og avløp.

Det kommer hele tiden forbedrede løsninger og nye produkter. Dette markedet kan Charlotte Løvstad. Det vet jeg etter å ha samarbeidet med henne tidligere i andre sammenheng gjennom mange år, sier Sibbern.

Stort mulighetsrom
Løsningene finnes og de er tilgjengelige for et forfallent ledningsnett, men må benyttes i mye større grad, mener Løvstad.

Det er et stort uunyttet mulighetsrom som ligger her. Vi kunne gjort så mye mer for ledningsnettet enn det som blir gjort i dag. Her har rådgivende konsulenter, ledningseiere og leverandører et felles ansvar, sier Løvstad med engasjement.

I mange år har hun vært aktiv i SSTTs arbeidsgruppe.

Å få til et bedre samarbeid mellom de ulike aktørene er en nøkkel for å få fart i fornyelsen av ledningsnettet. Dette har vært en kjepphest for meg i SSTT-sammenheng i mange år.

Satser offensivt
Vitek AS ble grunnlagt i 1983 og er etablert med hovedkontor i Bergen. Selskapet har opplevd en stor vekst i nyere tid og satser nå offensivt nasjonalt

Vitek har en ledende posisjon på Vestlandet. Når vi nå satser nasjonalt, må vi fortsatte å bygge team med spesialkompetanse for de forskjellige markedene vi opererer i, sier Sibbern.