Spesiallaget utbolokkingshode utviklet av Båsum Boring.

Tvilling utblokking fra ett rør til både spillvann og overvann

Vellykket utblokking fra tidligere DN230 til dobbel ledning for 200 mm overvann og 355 mm spillvann. Spesialverktøy og landets sterkeste trekkerigg måtte til for å få de to nye ledningene gjennom underjorden.

0

Bærum Kommune har lenge utmerket seg som en pioner innen gravefrie løsninger. Nylig gjennomførte man en vellykket tvilling utblokking på et eksisterende rør. Bakgrunnen var at flere hus i området i Sarbuvollen på Høvik har hatt problemer med tilbakeslag fra kommunalt avløpsnett ved kraftig nedbør. For å redusere risikoen for nye tilbakeslag ønsket kommunen å øke kapasiteten på avløpsledningen, samt etablere en egen overvannsledning parallelt, for å føre overflatevann fra terrengsluk ut i sjøen.

Plast og betong

Eksisterende avløpsanlegg besto av 70 meter med DN230 AF betongledning, også tidligere renovert med polyesterstrømpe i 1999, og 60 meter med DN315 PVC anlagt i 1999. Det er relativt tett boligbebyggelse i området, med både garasjer og plattinger over ledningstraseen. Kommunen ønsket derfor å unngå konvensjonell graving og Båsum Boring hadde oppdraget. I forbindelse med utblokkingen hadde SSTT invitert spesielt interesserte i bransjen og frammøtet var over all forventing.

Leder for SSTT Ellen Margrethe Randa, ønsket velkommen, før Reidar Kveine og Jarl Erik Larsen i Bærum kommune informerte om prosjektet fra ledningseiers ståsted. Det viste seg å bli så stor interesse for dette arrangementet, at arrangørene så seg nødt til å sette påmeldingsstopp dagen før av hensyn til plassen på anlegget. Bortimot 50 interesserte ledningseiere og rådgivere møtte opp, hvorav én kom ens ærend helt fra Trondheim kommune.

Tilgjengeligheten på fallet var helt nede i 7 ‰, men Båsum Boring har utviklet en metode for utblokking og inntrekking av to rør, med posisjonskontroll, og dette ble demonstrert under SSTT-treffet på Høvik i Bærum.

Lite fall

På stedet er det lite fall tilgjengelig, helt nede i 7 ‰, men entreprenør Båsum Boring har utviklet en metode for utblokking og inntrekking av to rør, med posisjonskontroll. Dimensjonen på de nye ledningene er for øvrig AF DN355 og OV DN200.

Tidligere forsøk på tilsvarende har i mye større grad vært avhengige av større fall, for å unngå problematikk i forbindelse med blant annet vridning av ledningene under inntrekking.

Avdelingsleder Dag Espen Båsum fra Båsum Boring fortalte en lydhør forsamling om løsningen de har kommet fram til. Gjennom teknisk utvikling i eget firma, og god dialog og erfaringsutveksling med både konkurrenter og utenlandske utblokkingsfirmaer, har man kommet opp med dagens løsning: Ekspander med posisjonskontroll for hver enkelt ledning, og bruk av avspenningsverktøy for å lede ledningene i rett posisjon inn i innføringsgropa. Man brukte en rigg med 250 tonns trekkraft.

Overvann

Trolig som følge av noe kurve på den gamle ledningen, oppsto en mindre forskyvning av den øverste nye ledningen under inntrekkingen, men ikke mer enn man måtte kunne forvente. Bærum kommune kunne også fortelle at alle huseierne har fått pålegg om separering, eller alternativt håndtering av overvann på egen grunn.
Det er videre inngått avtaler mellom kommunen og huseierne om at separering og utskiftning av stikkledninger gjøres samtidig med separering av hovedledningen, til en vesentlig redusert pris. Ved utblokking og inntrekking av nye ledninger taper man også noe høyde i forhold til påkoblingspunktet på den gamle AF-en, men ikke mer enn at man kan hente seg inn igjen ved å legge nye stikkledninger litt grunnere.

Danie Klug i Bærum kommune

Under garasjen

Før utblokkingen begynte, ble det sagt at dette skulle være en test, og at det fantes en opsjon, – en siste utvei – med oppgraving av hele traseen. Etter det Båsum Boring kunne fremvise denne dagen i Bærum, kan imidlertid opsjonen legges til side, for dette var en suksess.  

Byggeleder Daniel Klug i Bærum kommune som har erfaring med utblokking, kunne ikke selv være til stede under utblokkingen, men har tatt resultatet i øyensyn.
– Det er klart at når man penetrerer bakken under en garasje og en gårdsplass knytter det seg spenning til resultatet. Selv om utblokkingen finner sted på 2 meters dyp kan
man oppleve å se at bakken løfter seg. I dette tilfellet var det ikke mer enn at man kunne foreta korrigeringer i overflaten på gårdsplass. Jeg vil betegne prosjekter som vellykket og vi kommer til å bruke tvilling metoden på flere steder der det er behov for separering, sier Klug.

Artikkelen bygger delvis på reportasje i regi av SSTT