En dobbeltmuffe og en dreibar albue

Avk lanserer to nye gjengefrie komponenter i Supalock serien. En dobbel muffe som gir korrosjonsfritt anboringspunkt uten å måtte bore i røret, samt en dreibar albue som kan roteres 360° etter montering, og sammen med for eksempel albue med innstikksmuffe utgjør en dreibar dobbelt albue.

0

Den nye dobbeltmuffen har to Supalock uttak og gir dermed et anboringspunkt uten at man trenger å bore i røret. Rørets blir derfor ikke hverken styrkemessig eller korrosjonsmessig påvirket som ved en klassisk direkte anboring, og levetiden til den nye “anboringen” blir lik levetiden til røret.

Dobbeltmuffe og albuer slik de kan settes sammen.

– Dette er et korrosjonsfritt alternativ. Dobbeltmuffene kommer i dimensjoner fra DN100 til DN300, og kan også leveres som strekkfast, forteller Kjetil Myhra ved AVK.

Nye Supalock dreibar albue kan i seg selv roteres 360° etter montering.

– Ofte ønsker man seg full fleksibilitet på for eksempel en stikkledning, albuen vil sammen med en albue med innstikksmuffe danne en dreibar dobbeltalbue. Da sikrer man seg mot eventuelle setninger i grunnen eller andre endringer over tid. Det hele er fleksibelt og derfor mer varig, sier Myhra.

Albuen gir også frihet ved at montøren enkelt kan bestemme retningen på stikkledning-/servicepunkt etterpå, og løsnigen er med på å unngå kollisjoner med andre rør eller hinder i terrenget.

Dreibar albue med Supalock kobling, til høyre med spissende / innstikksmuffe

– Dette er begge funksjoner man ser blir oftere og oftere spesifisert i prosjekter, og for oss er det to mye løsninger i et allerede populært og stadig voksende Supalock sortiment, forteller Myhra.

Supalock: Gjengefritt koplingsprogram bestående av anboringsklammer, ventiler og fittings med en rask to-stegs montering uten gjenger og bruk av verktøy. Supalock er en korrosjonsbeskyttet og hurtiglåsende stikkfittings som er sikret med en låsering som hindrer uønsket demontering under drift.