Hensikten med den perforerte overdelen er å drenere fra fordrøyningsmassene.

Flere spør etter sluk til både blå og grønne tak

Grønne tak bidrar til forsinket avrenningen under styrtregn, bedre isolasjon, samt luftrensning og berikelse av biologisk mangfold. Blücher opplever nå økt etterspørsel etter effektive slukløsninger for grønne tak, og har utviklet en ny spesialløsning som de allerede merker stor interesse rundt.

0

– Vi har jobbet med løsninger for grønne tak de siste fem årene og opplever stor pågang fra storbyer med behov for å fordrøye avrenningen. De fleste storbykommuner har strenge krav når det kommer til håndtering av overvann på egen eiendom. Strategiene for overvannshåndtering innebærer blant annet blå-grønn fordrøyning på tak, sier Ingrid Solberg, salgsansvarlig i BLÜCHERNorge.

Perforert rør

Selskapet leverer slukløsninger for både grønne og blå tak, såkalte «Blue roof».

– Vi ser at interessen for både grønne og blå tak er økende. Avløpsnettene har ofte ikke kapasitet til å håndtere store nedbørsmengder og med slike tak har man kapasitet til å magasinere og fordrøye vannet. Årsaken til veksten i storbyene er blant annet fordi man ofte ikke har plass til fordrøyning i bakken utenfor byggene, sier hun.

For å møte etterspørselen har selskapet utviklet en spesialtilpasset slukløsning for grønne tak.

Ingrid Solberg, salgsansvarlig i BLÜCHER Norge.

Ingrid Solberg, salgsansvarlig i BLÜCHER Norge.

– Vi leverer en komplett slukløsningen med solid klemring og perforerte rør som ligger i fordrøyningsmassene over takslukunderdelen. Hensikten med den perforerte overdelen er å drenere fordrøyningsmassene. I tillegg kler vi de perforerte rørene med tekstilduk og bruker sandfang som gjør at finmassene ikke kommer ned i rørsystemet. Det er uansett viktig at installasjonen gjøres riktig slik at man ikke tetter rørsystemet, sier hun.

– De siste tre årene har salget av slike løsninger tatt helt av og bare det siste året har vi hatt en økning på 70 prosent. Det er inspirerende å være med på å levere praktiske miljøvennlige løsninger, avslutter Solberg.

Tre trinns strategien. Illustrasjon: Sweco