Prosjektingeniør Marie Schmedling melder om økende etterspørsel etter brannvannstanker

Nye krav øker etterspørsel etter brannvannstanker

Å ha tilgang på vann til slukking av branner er aktualisert gjennom både en tørr sommer og nye forskrifter. Der det er begrenset vanntrykk og rørdimensjoner, bygges det brannsvannstanker som aldri før. VPI har merket økningen i etterspørsel og leverer ukentlig til formålet.

0

Nye krav til slokkevann har skapt et stort behov for brannvannstanker, og Vestfold Plastindustri merker økende etterspørsel etter brannvannstanker. Det er tilgangen og trykket på vann gjennom nett og et eventuelt behov som vil oppstå ved en brann som gjerne bestemmer hvilket volum brannvannstankene havner på.

– De brannvannstankene vil leverer ligger typisk mellom 10 og 100 kubikkmeter i volum. Det er jo store tanker som egner seg godt å lage i glassfiber, forteller prosjektingeniør Marie Schmedling ved Vestfold Plastindustri til VANytt.

Dimensjonene varierer en del, her vil det komme an på flere faktorer, ikke minst hva sprinkleranlegget eller brannbilen har behov for.

-Vi kjenner aldri grunnlaget for selve dimensjoneringen, men vi ser at det ikke sjelden er snakk om hyttefelter, der det normalt kan være lite vann tilgjengelig, da er det forståelig at man vil sikre seg vann dersom det skulle ta fyr i noe, sier Schmedling.

Tankene bestilles som regel av entreprenører og anleggsfirmaer, som tar seg av nedgraving og montering av ventiler og pumper.

– Glassfibertanker foretrekkes fordi de er lette og enkle å montere, det er heller ikke utsatt for korrosjon, forteller Marie Schmedling.

VPI har også levert en del brannvannstanker der det er satt av et kammer til tørroppstilt pumpe som en del av tanken. Nylig leverte man en tank på 73 kubikkmeter til et hyttefelt ved Mylla i Jevnaker.

– Vi fikk levert et brannvannsreservoar fra VPI til prosjektet, tidligere var det aldri snakk om dette ved hyttefelter. Det kan virke som om dette har blitt strengere med nye forskrifter, sier Hanne Tingelstad ved entreprenør Brødrene Tingelstad.

VPI har merket etterspørselen for brannvannstanker fra en god stund tilbake, men siden vanningsrestriksjoner ofte stilles for å sikre brannvann kan den tørre sommeren ha vært en pådriver for etterspørselen.

Se eksempel på tegning