Lanserer nytt lysutstyr for herding av liner

UV LED gir rask herding under rehabilitering av rør med liner innen diameter fra DN100 til DN1200. Det nye utstyret bruker LED og er integrert med kamera og designet for å brukes i både horisontale og vertikale rør. Den roterende teknologien gir høy energitetthet på overflaten av foringen, økende herdedybde i forhold til et statisk hode med samme kraft. På grunn av ny LED-teknologi kan herdingen drives fra vanlig 220 volt strømnett eller tilsvarende.

0

Firmaey Nodig Norway lanserer senere i måneden et nytt produkt for herding av liner som brukes under innvendig rehabilitering av rør.  Produktet heter SpeedyLight og skal representere er en ny strålingsteknologi for raskere herding. Utstyret benytter UV LED-stråling og er tilpasset rør med diameter fra DN100 til DN1200.

Herdesystemet er integrert med kamera og designet for å brukes i både horisontale og vertikale rør. Den nye roterende teknologien gir høy energitetthet på overflaten av foringen, økende herdedybde i forhold til et statisk hode med samme kraft.
På grunn av ny LED-teknologi kan et SpeedyLight + UV LED-system drives fra vanlig 220V. strømnettet eller fra en annen 1,2 kW elektrisk kilde.

Grunnen til at man nå kan lanserer SpeedyLight, er at firmaet NoDig Norway nylig underskrev en distribusjonsavtale med den spanske leverandøren Sewertronics, som leverer et bredt utvalg av løsninger innen renovering av rør med UV LED herdingsutstyr. 

LED-herdingsteknologi er voksende, og Nodig Norway er først i Skandinavia med LED-herdingsteknologi. Det nye produktet samt og andre UV-LED-løsninger vil bli utstilt og demonstrert 28. og 29. november hos Nodig Norway i Årenga 14, 1340 Skui.

“Nodig Norway AS er en totalleverandør av utstyr og materialer for innvendig rørfornyelse. Medarbeiderne i selskapet har kompetanse og erfaring innen kontroll, vedlikehold og renovering av rørledninger. Selskapet leverer et bredt spekter av utstyr og materialer, samt opplæring og teknisk støtte som trengs for rørrenoveringsprosjekter.”