Holder fagtreff under reell tunnellering

Olimb Anlegg gjennomfører i disse dager en tunnelering for fremføring av et nytt overvannsrør i dimensjon Dy2400mm under Sarpsborgveien RV111 rett syd for E6 utenfor Sarpsborg. Interesserte som jobber med vei, vann og avløp er invitert til anleggsstedet mandag 26. november for å se og lære om metoden.

0

Som underentreprenør for Nicolaysen Anlegg og Transport i et prosjekt for Statens Vegvesen, utfører Olimb Anlegg en tunnelering for fremføring av et nytt overvannsrør i dimensjon Dy2400mm som en del av Gretnesbekken under Sarpsborgveien 111/Kilevoldveien.

I denne forbindelse inviterer man interesserte som jobber med vei, vann og avløp til et fagtreff på anleggsstedet. Olimb viser og forklarer tunnelering som NoDig-metode generelt og som valgt løsning i dette konkrete prosjektet. Under fagtreffet vil maskinen ha presset seg gjennom ca 85 av 100 meter. Fra press-gropa kan man overvære fremgangsmåte på nært hold.

Når: Mandag 26. november fra kl 09 til 12 (cirka)
Hvor: Gretnesbekken, Sarpsborgveien RV111/Kilevoldveien
Oppmøte/parkering: Kilevold lokale, Kilevoldveien 34, 1659 Torp
Bekledning etter HMS-reglement for anlegg: Hjelm, vernesko, synlighetstøy. Vi gjør spesielt oppmerksom på at grunnforholdene på anleggsstedet er leire. Ta hensyn til dette ved valg av skotøy.

PROGRAM
• Teknisk gjennomgang av prosjekt.
• Orientering om metodens muligheter.
• Spørsmål og svar.
• Vi avslutter med en samling og enkel lunsjservering i Kilevold lokale.

>> Last ned invitasjon (pdf)