Overvannssluk som står i forbindelse med et fordrøyningsmagasin skal bygges på Trandum, her eksempel fra Sandnes.

Grunne overvannsløsninger til Trandum

På Trandum, nordøst for rullebanene på Oslo Lufthavn Gardermoen, har Forsvarsbygg et teknisk verksted. Der ivaretas et betydelig antall tunge kjøretøy, og der er det store betongareal, som utsettes for tunge laster. I disse dager monteres et nytt grunt overvannssystem på parkeringsarealet til personalet.

0

Anlegget på Trandum  blir anlagt i samarbeid med Skjæveland Cementstøperi AS og Storm Aqua AS, og blir en del av en masteroppgave knyttet til NTNU.

Må få unna vannet

Prosjektlederen ved Forsvarsbygg er Jon Solberg, fra prosjektavdelingen hos Forsvarsbygg.
– Med så store støpte arealer og tunge kjøretøy har vi mye vann som samler seg, og vi må få det unna, beskriver han.
Inne på Forsvarets område har de valgt en løsning med slisserenner som ligger i toppen av overflaten, med slisseåpninger direkte i dagen. Disse har en tendens til å fryse, da de ligger direkte eksponert, men oversiktlig.
– Nå tar vi i bruk avrenningssystemet Qmax Storm ute på parkeringsarealet til personalet. Qmax Storm-røret ligger noe dypere. Håpet er at jordvarmen vil påvirke dette såpass at røret og tilførselsrørene vil holdes åpne av jordvarmen, uten bruk av varmekabler, sier Solberg.
For Forsvaret er det en vesentlig faktor at de i størst mulig grad benytter energivennlige løsninger.

Frost og mildvær

Aage Gjesdal, Skjæveland Cementstøperis koordinator for overvann, forklarer:
– Vi plasserer en renne i parkeringsplassen. Midt i strekket monterer vi en kum, så trekker vi rør ut fra denne. Det ene rørstrekket ligger med null fall, det andre med 10 promille fall, beskriver Gjesdal.
På denne måten får de testet ut Qmax Storm fra vinterdrift. Det får ikke Sandnes-bedriften under hjemlige forhold. Prosjektlederen hos Forsvarsbygg bekrefter at det er kalde vintre på Romerike.
Samtidig kan de være plaget med skiftninger mellom kulde og mildvær.
– I fjor hadde vi ca. 90 cm snø her, og opp mot halvannen meter snø i fonner. Men fordi det var lite frost før snøen kom, var det lite tele i fjor. Utfordringen er overgangen mellom varme og kulde, da får vi kram snø og «snøslaps». Dette har en tendens til å tette rennene, for vi har ikke minus 30 hele vinteren, det kommer mildvær innimellom. Dette været ser det ut til at vi bare får mer og mer av, beskriver han.

På et testfelt i Sandnes, hvor en blant annet forsker på og dokumentere grunne overvannsløsninger ønsker Skjæveland Cemenstøperi parallellt å dokumentere resultater fra vinterdrift av grunne overvannsløsninger.