Det offentlige bruker mer på miljøvern
Figuren viser totale miljøvernutgifter fordelt på miljøformål.

Det offentlige bruker mer på miljøvern

Utgifter til avløpsvann er den største utgiftsposten:

0

I 2017 brukte offentlig forvaltning over 34 milliarder kroner til miljøvern. Dette er 3 prosent mer enn året før, men en betydelig mindre økning sammenliknet med tidligere år.

For 2017 utgjorde kostnadene til miljøvern 2,1 prosent av de totale utgiftene i offentlig forvaltning. Totalt var de offentlige utgiftene på 1 623 milliarder kroner dette året.

De kommunale utgiftene dominerer
Kommunale utgifter til avløpsvann og avfallshåndtering utgjorde størsteparten av de offentlige utgiftene til miljøvern. For 2017 sto disse for 72 prosent av de totale utgiftene, om lag 25 milliarder kroner og hvor kostnadene til vann og avløp var den desidert største (se tabell 1 under).

Ser man nærmere på de ulike utgiftspostene, sto investeringer i avløpsnettet for nesten 80 prosent av de totale miljøverninvesteringene i 2017. Siden 2013 har disse investeringene økt kraftig fra 4,4 milliarder kroner i 2013 helt til det nådde en topp i 2016 på 6,6 milliarder. I 2017 var tilsvarende investeringer i avløp på 6,3 milliarder.

Totale utgifter til kjøp av varer og tjenester relatert til miljøvern var i 2017 på 11,5 milliarder kroner. Også her dominerte miljøkategorien avløpsvann med 44 prosent, mens avfall sto for 41 prosent i 2017.

Halvparten av utgiftene til klimatiltak går til utlandet
Utgifter til klimatiltak, tiltak som i hovedsak skal redusere utslipp av klimagasser, er den største utgiftsposten sett bort fra avløpsvann og avfallshåndtering.

For 2017 utgjorde dette drøye 3 milliarder kroner og 9 posent av de totale offentlige utgiftene til miljøbeskyttelse. Halvparten av dette er klimatiltak i utlandet.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com