Tilbakespyling av filter ved Moldeprossessen, som styres av turbiditetsmålere, en av flere viktige instrumenter ved mange vannverk.

Romerike slukker tørsten for femti år framover

Med stor vekst i regionen kommer det nye vannverket som bestilt. En robust og moderne prosess og et godt planlagt anlegg vil sørge for rikelig med drikkevann for flere tiår framover. Realisering av Hurdalssjøen Vannbehandlingsanlegg er en gammel visjon som endelig har gått i oppfyllelse.

0
Anlegget ligger pent plassert i terreng, nederst inntakspumpestasjon, mellom vises deler av rentvanns pumpestasjon og til høyre selve prosess bygget. Høydebasseng ligger utenfor bilde til høyre.

Hurdalssjøen Vannbehandlingsanlegg ble i går formelt satt i drift, til stor glede og entusiasme fra femti fremmøtte. Anlegget henter sitt råvann fra 32 meters dyp i Hurdalssjøen, renser det med den såkalte Moldeprosessen, desinfiserer med UV og kanskje litt klor, og er dimensjonert for å kunne levere daglig forbruksvann til 100 000 personer.

Ordfører Tom Staahle klipper snor og trykker deretter oppstart av anlegget.

– Vannverket er et resultat av et godt lagarbeid, og det er blitt et vakkert anlegg som ligger fint inn i kollen, sa ordfører Tom Staahle i sin tale før han klippet snora og trykket på «play» knappen

Historisk
Anlegget er et resultat av tre års intensivt anleggsarbeid og nesten ti års planlegging. Tanken om et større vannverk i området er imidlertid ikke ny. Både visjoner fra femti år tilbake og i en
fylkeskommunal plan fra 1998 er det foreslått et stort vannverk både nord og syd på Romerike, og det er videre planer om at Hurdalssjøen Vannbehandlingsanlegg skal knyttes sammen med Nedre Romerike Vannverk i et samarbeid på sikt.

En av de som har arbeidet med prosjektet fra starten av er Jostein Skjefstad, som i sin tale la vekt på at både lokalisering, løsning og prosess er nøye vurdert. 

Ingar Tranum og Jostein Skjefstad har i hver sin etappe dratt prosjektet i havn.

– Det har vært en møysommelig prosess, med mange hensyn og myndigheter involvert, men nå er vi endelig i mål, sa Skjefstad, som midt i prosessen ble pensjonist og overlot stafettpinnen til Ingar Tranum, som har loset prosjektet trygt i havn.

– Det har vært et spennende prosjekt som vi alle er stolte av, og det er et komplekst men godt planlagt og robust anlegg, sa Tranum under åpningen, som kunne fortelle at man har sprengt ut 22000 kubikkmeter fjell, brukt 4700 kubikkmeter betong, 613 tonn armering, 773 kubikk filtermasse, installer 540 prosseskomponenter hvorav 40 er pumper, bygget 11 PLS-tavler, lagt 63 kilometer med kabler og bygget et styringsanlegg med 700 ulike signaler. Det er også lagt dobbel inntaksledning, dobbel sjøledning og ledning i grøfter fram til eksisterende nett, tilsammen flere titalls kilometer til og fra i sum.

Flere bygg

Tor Kristian Muri, Svein-Arne Kværner og Torbjørn Jacobsen ser fram til å drive produksjon av drikkevann
Råvann til venstre og ferdig renset vann til høyre

For å ivareta strandsonen er inntaksledningene lagt i borehull, som starter i bunnen av den 18 meter dype pumpestasjonen. Ledningene smyger seg dermed skjult under strandsonen i Hurdalssjøen. Å bygge skånsomt og i pakt med terrenget har vært et krav. Da man startet anleggsarbeidene lot man så mange som mulig av grantrærne mot sjøen stå, for minst mulig visuell endring av landskapet.
Selve anlegget består av fire bygg, der det nederste er pumpestasjon for råvann, som løfter vannet opp til prosessbygget, som renser og igjen løfter vannet opp til et rentvanns basseng, og herfra slippes vannet ned til bygget der rentvanns pumpene står, og disse pumper vannet gjennom en sjøledning som ligger på bunnen av sjøen til fram til Hovinfjell hovedbasseng som er på 12 000 kubikkmeter, herfra er det ledning fram til kontaktpunktet med eksisterende nett på Rutholen.
Anlegget eies og drives av Ullensaker kommune men er lokalisert i nabokommunen Eidsvold.

Tidligere hadde Ullensaker kommune et samarbeide med Nannestad kommune om vannverket på Sjunken, med inntak i Bjertnessjøen. Dette tar nå Nannestad kommune over og skal drive i egen regi. Samarbeidsselskapet Univann blir dermed oppløst fra årsskiftet.

UV-anlegg for desinfeksjon

Nøkkelpersoner
For å sikre et godt planlagt anlegg ble driftpersonell fra det tidligere selskapet Univann tatt med i planleggingen fra dag en, dette er folk som har drevet vannproduksjon for Ullensaker og Nannestad i Sjunken Vannverk.
– Dette er en lignende prosess som i Sjunken, forskjellen er at i Hurdalssjøen Vannbehandlingsanlegg filtreres det ovenfra, noe som erfaringsmessig har en rekke fordeler, fortalte Jon Brandt ved Asplan Viak, som sammen med Asle Flatin
har hatt ansvar for prosessen. Asplan Viak har levert både forprosjekt, detaljprosjekt, arkitekttjenester, foruten oppfølging i byggeperioden.

– Anlegget bygger på innspill og erfaringer fra driftpersonalet og er et foregangseksempel på brukermedvirkning, sa Brandt.

Asle Flatin og Jon Brandt hos Asplan Viak har ledet prosjekteringen.

Anlegget er også det første anlegget som har full slambehandling i forbindelse med Moldeprosessen.
– Det har vært veldig spennende og givende å kunne få bidra fra start til mål, og vi ser fram til å følge anlegget inn i framtiden, sa Asle Flatin ved Asplan Viak under åpningen.
I forbindelse med bygging av vannverket måtte den lokale skiklubben avstå en del av sin lysløype, men har blitt rikelig kompensert for dette med ekstra opparbeidet lysløype samt skiløype langs adkomstveien.