Oslo kommunes drikkevann kommer i dag fra Maridalsvannet med tilliggende sjøer.

Oslo går online for å redusere sitt vanntap

I Oslo går 35 prosent av drikkevannet tapt på vei fra vannverk til tappepunkt. En ny sanntids dynamisk modell av byens vannforsyning blir et viktig verktøy i arbeidet med å redusere lekkasjer. Tiltaket vil også kunne bidra til å løse de store utfordringene hovedstaden har på drikkevannssiden.

0

Oslo VAV, som er ansvarlig for vannforsyningen i hovedstaden, har lagt en ambisiøs plan for å redusere vanntap og sikre fremtidig tilførsel av rent drikkevann til bykommunen.

– Vi har behov for et faktabasert verktøy som kan bidra til å identifisere og eliminere svakheter i vårt system. For å kunne handle proaktivt og kontinuerlig optimalisere driften, må vi skaffe oss en oversikt over forholdene i rørnettverket og kunne analysere konsekvensene av ulike tiltak før vi setter dem i bruk. Digitalisering og kunnskap vil være nøkkelen til denne viktige optimaliseringen, sier Chetan Hathi, som er prosjektleder ved Oslos avdeling for vann- og kloakkverk.

1550 kilometer rør

Fram mot 2022 skal Oslo VAV gjennom en fem-trinns plan for å redusere lekkasjer. Planen inkluderer å innføre en standardisert metode for å beregne vanntap, å dele rørnettverket i områder, for å kontrollere og optimalisere trykket i rørnettverket; og for å styrke analysen og rapporteringen av sentrale resultatindikatorer.

Målet er å bringe lekkasjenivået  ned til 20 prosent innen 2030. Videre er en nøkkelkomponent i fem-trinns planen å etablere en avansert nettmodell av hele forsyningsnettverket, som omfatter 1550 kilometer vannrør. Det vil gi en sanntids oversikt over vannets strømning gjennom drikkevannssystemet og trykknivået i rørene.

Ved å se på vannvolumer, strømningsretninger og variasjoner i vanntrykk vil det bli mulig å  å identifisere lekkasjer tidlig. Samtidig vil modellen også gjøre det mulig å overvåke nøkkelindikatorer og dermed forbedre kunnskapen som kreves for å nå målet om å redusere vanntap.

Vann og vekst

Oslo er en by i vekst. For tiden mottar 700 000 innbyggere rent drikkevann. Imidlertid forventer man å levere vann til opptil 900 000 innbyggere i nær framtid.

Oslos drikkevann kommer i dag fra Maridalsvannet og Elvågas nærliggende innsjøer. Herfra bruker kommunen rundt 100 millioner kubikkmeter vann til byens drikkevannforsyning. I lengre tide har man arbeidet med en ny kilde til drikkevann, som nå er bestemt å være Holsfjorden. Men svingende drikkevannskvalitet kan true forsyningssikkerheten, og med to eller flere år med tørke, kan det være oppstå begrenset tilgang på drikkevann fra de to innsjøene. På toppen av det er en økning i etterspørselen etter vann på grunn av veksten i befolkningen.

Slike faktorer betyr at det er behov for å revurdere selv strategien for å sikre hovedstadens fremtidige drikkevannstilførsel. Nye vannkilder til å levere opp mot en million mennesker kan imidlertid ikke etableres over natten. Å redusere mengden drikkevann som går tapt på grunn av lekkasje er derfor svært viktig, og vil spare ca 35 millioner kubikkmeter vann hvert år – eller litt mer enn en tredjedel av byens nåværende vannbehov.

Moderne teknologi

Som rådgiver for Oslo kommune etablerer Niras en elektroniske modellen – Aquis-systemet – som dekker alle forsyningsnettverkets vannrør. I tillegg til Aquis vil styringsinformasjonssystemet Homis, som er utviklet av Niras, bli implementert. Når det grunnleggende systemet er konfigurert, skal konsulentgruppen trene norske teknikere, slik at de selv vil kunne ta systemet i bruk.
– Kontroll av vanntapet i Oslo er nok ikke tilstrekkelig til å sikre all fremtidig vannforsyning, men vil fungere som en midlertidig løsning, til Oslo kommune har sikret en ny kilde til å levere byen mer vann, sier Gitte Marlene Jansen, som er prosjektleder med Niras.

Danske og norske spesialister fra Niras jobber nå med Oslo kommune for å etablere ny, avansert teknologi som vil bidra til å optimalisere tilbudet og avgjøre hvor lekkasjene befinner seg.

– Dette er et langsiktig partnerskap, hvor vi skal bistå Oslo by i en periode på minst fire år for å ta et skritt nærmere for å oppnå en bærekraftig og fremtidssikker vannforsyning. Kunden har satt seg ambisiøse mål og har valgt å investere både tid, penger og ressurser – og vi kan tilby både verktøy og kompetanse. Jeg synes det er veldig spennende, sier prosjektleder Gitte Marlene Jansen.