Sea-Lix Pogmo kan i tillegg drifte flere sensorer.

Ny teknologi som gjør vannettet smartere og selvforsynt med strøm

Nye systemer for overvåking av vannstrømmer med integrert turbinløsning, som produserer elektrisitet på steder uten strømtilgang. Systemene kan også hente ut strøm til andre formål på steder med stort overskuddstrykk.

0

Innva har inngått en distribusjonsavtale med Sea-Lix om å forhandle deres smartvann-løsninger til det norske VA-markedet fra og med 2. januar 2019.

Smartvann-løsninger fra Sea-Lix er selvstyrende overvåknings-plattformer for ledningsnettet. Produktserien retter seg rett inn i kjernen av de største og mest prioriterte miljøutfordringene bransjen og ikke minst operatørene slåss med i dag; fra overvåking og kontroll til gjenvinning av energi.

Muligheter med ny teknologi

Overvåkningslattformene har en integrert turbinløsning som produserer elektrisitet på steder uten strømtilgang. Enkelte løsninger kan også hente ut strøm på steder med stort overskuddstrykk. Enhetene kan drifte sensorer, måle- og kontrollutstyr samt kommunisere med operatørene. Derfor kaller Innva og Sea-Lix det smartvann.

-Smartvann er en ny måte å tenke vanndistribusjon på som gir oss mer informasjon og kontroll på ledningsnettet. Dette gir ledningseieren langt bedre oversikt over kvalitet, lekkasjer og trykk uten å måtte ha strøm tilgjengelig på målepunktet, forteller salgssjef Scott Reinhard hos Innva.

Smartvann produktene benytter overskuddstrykket i ledningsnettet til å drifte en turbin som genererer strøm og data om ledningsnettet. I tillegg finnes det løsninger for trykkreduksjon hvor ledningseieren faktisk kan hente ut strøm som kan benyttes til å dekke eget energibehov eller selges til kraftselskapene.

Smartvann-teknologien fra Sea-Lix er riktig tankegang for fremtiden og gleder oss til å fronte denne produktserien ut i det norske VA-markedet, sier salgssjef Scott Reinhard hos Innva.

Gir kontroll og informasjon

-Sea-Lix AS er et unikt selskap som utvikler produkter ut fra en grunnleggende global miljøfilosofi. Vanntap fra distribusjonsnettet er et stort og kjent problem i det norske ledningsnettet. Manglende data om vannmengde, trykk og kvalitet er også en utfordring vi kjenner til. Sea-Lix har klart å utvikle produkter som både overvåker, kontrollerer, regulerer, utnytter og gjenvinner vannkraft. Vi er stolte over samarbeidet med Sea-Lix AS. Våre selgere har fått grundig opplæring av Sea-Lix teamet for å kunne tilby de beste løsningene for innhøsting av data og energi direkte fra ledningsnettet. Vi mener at smartvann er riktig tankegang for fremtiden og gleder oss til å fronte denne produktserien ut i det norske VA-markedet, sier Reinhard.