Dammen i Skjerkevatn vant årets damkrone

Den nye dammen i Skjerkevatn i Åseral kommune har fått Den Norske Damkomiteens hederspris. Agder Energi Vannkraft AS har vært oppdragsgiver for prosjektet.

0

Oppdraget har gått ut på å erstatte den eksisterende betongdammen i Skjerkevatn med to nye og større steinfyllingsdammer.

Agder Energi Vannkraft AS har vært oppdragsgiver for prosjektet. Arbeidsfellesskapet JV Skanska og TT Anlegg ANS har vært utførende entreprenør. Oppdraget startet i 2011 og Sweco har utarbeidet landskaps- og miljøplaner, tekniske planer, tilbudsgrunnlag og detaljprosjektering av dammen, samt oppfølging av anlegget i byggetid.

Gruppeleder for dam i Sweco, Martin Eek Burud, er veldig fornøyd med tildelingen av Damkrona.

– Det er klart det er stas å få denne typen utmerkelse! Det er sjelden at man får dam-oppdrag av denne størrelsen i Norge i dag. Teamet vårt har gjort en fantastisk jobb, og jeg er stolt av det de har fått til, sier Martin.

Damkrona skal fremme landskapsmessige, miljømessige og teknisk gode løsninger ved anlegg i regulerte vassdrag. Bakgrunnen for prisen er, ifølge Damkomiteen, å synliggjøre arbeidet som gjøres i forbindelse med nybygging og rehabilitering av dammer og andre vassdrag.

– Det har vært et stort og spennende prosjekt, forteller fagansvarlig for fyllingsdammene, Bjørn Dalsnes i Sweco.

Omfattende prosjekt

Dam Skjerkevatn var opprinnelig ferdigstilt i 1933, men etter grundige vurderinger vedtok Agder Energi at en rehabilitering av dam ved Skjerkevatn og dammer ved Nåvatn ville bli svært omfattende. Det ble derfor besluttet å bygge to nye fyllingsdammer (dam Skjerkevatn og dam Heddersvika) som erstatning for fem gamle betongdammer. I tillegg økte magasinvolumet også betraktelig. Dette er nokså unikt i dam-sammenheng.

– De fleste oppdragene vi får er rehabilitering eller fornying av eksisterende dammer, men her har vi prosjektert en ny, stor dam. Dammen er 50 meter høy, har et volum på 700 000 kubikkmeter og strekker seg over 450 meter, sier Bjørn.

Han trekker frem det gode samarbeidet mellom oppdragsgiver, entreprenør, Swecos prosjekteringsstab og Swecos kontrollstab som avgjørende for resultatet.

– Samspillet mellom de involverte aktørene har fungert utmerket. Dam Skjerkevatn er fullført i henhold til tidsplan, under budsjett og med høy kvalitet. Dammen er solid og glir flott inn i omgivelsene, avslutter Bjørn.