Ahlsells salgsdirektør, Runar Hansesætre, ønsker å stimulere bransjen til å endre måten man bestiller varer på.

Innfører “miljøgebyr” på små bestillinger

Fra og med 1. april innfører Ahlsell Norge et frakttillegg på kr 250 på de minste ordrene. Målet er å stimulere til økt effektivitet og redusert utslipp og avfall.

0

Når Ahlsell endrer sine leveringsbetingelser fra 1. april, er det først og fremst for å stimulere til økt effektivitet og redusert utslipp og avfall. Ved å legge på en småordretillegg på 250 kroner på alle ordre under tusenlappen, håper grossisten at flere blir flinkere til å samle bestillingene til færre men større leveranser.

Effektivitet 

– Å bestille en skrue her og en hanske der, koster fort skjorta når man regner på tiden man faktisk bruker på å håndtere ordren fra start til levering, forteller Runar Hansesætre, salgsdirektør i Ahlsell Norge.

Han sikter til hele prosessen med å bestille og håndtere en ordre – fra å legge inn varen, bekrefte ordren, og ta imot og kvalitetssikre leveransen, til å betale fakturaen og håndtere den i regnskapet.

– Tar man utgangspunkt i at det i snitt koster en bedrift 250 kroner å behandle en ordre – snakker vi fort ganske mye penger i løpet av et år. Ved å stimulere kundene til å utvikle handlemønsteret sitt med plassering av færre og større ordre, er det ingen tvil om at man kan redusere kostnadene sine betydelig i løpet av ett år.

For miljøet

Salgsdirektøren trekker samtidig fram det grønne aspektet med småordretillegget.
– I løpet av ett år plukker, pakker og transporterer vi over 120.000 esker med verdi under 1000 kroner. Dette er lite økonomisk og heller ikke spesielt bærekraftig. Ved å stimulere bransjen til å samle tre småordre til èn litt større, reduserer vi tungtransporten på norske veier, sparer miljøet vårt for mer enn 80.000 pappesker, og minsker utslippet i luften vi puster inn med over 92.000 kg Co2 hvert år!

Hansesætre både håper og tror at Ahlsell får med seg kundene sine på det han omtaler som et viktig bærekraft-tiltak på vegne av en hel bransje.

Hent i butikk

Mens småordretillegget i utgangspunktet legges til på alle typer ordre under 1000 kroner, er det likevel ingen regel uten unntak. Dersom man velger å hente varen selv i en Ahlsellbutikk, slipper man nemlig tillegget i sin helhet. Hansesætre forklarer:

– Dette henger sammen med at vi samkjører pakken med varer som likevel skal inn i våre butikkhyller, og fører derfor ikke til unødvendige utslipp.