Lasse Timenes, Ray Moe, Kjetil Fjære, Tom Halvorsen, Pål Skogfelt, Erling Helland, Marius Dæhlin og Merete Storlien. Foto: Ellen Winther

Nye serviceteknikere er sertifisert for Wallax minirenseanlegg

Bransjen merker en betydelig endring innen fokus på drift og vedlikehold for minirenseanlegg fra både kommuner og myndigheter. Det er for tiden merkbart at avløp i spredt bebyggelse er høyt på agendaen ikke minst av kommunene som forurensningsmyndighet.

0

Et nytt kull av serviceteknikere er uteksaminert ved Wallax skolen. Kurset ble holdt på DFDS København 21/2-19.

– Gjennom sertifiseringskurs av serviceteknikere ønsker vi å sikre at kvaliteten av drift og vedlikehold opprettholdes og nye innspill imøtekommes. Dette være seg ikke bare gjennomføring av service, men det totale «servicebildet» fra innløpsrør til resipient. For å sikre et en god fungerende serviceavdeling i Wallax styres all informasjon og dialog gjennom vårt servicekontor, sier Lasse Timenes ved Wallax.

Gjennom tidene har Wallax gjennomført flere servicekonferanser med sine serviceteknikere. Med tanke på fokuset på drift og service, og ikke minst endring av forurensningsforskriften, er det behov for oppdatering tilpasning med ny faglig gjennomgang i servicekonferanser. På den måten ivaretas servicenettet og ikke minst rapportering av anlegg til kommunene.

– Det er viktig å ha en lokal kyndig representant for drift og service. Det sikrer anleggets drift og ikke minst trygghet for anleggseier. Wallax har et landsdekkende servicenett og et elektronisk rapporteringssystem for servicerapporter. Dette gir et trygt og tett samarbeid mellom Wallax og våre kunder, sier Timenes.

Wallax utfører mer enn 7000 servicebesøk per år fra Kirkenes og Hammerfest i nord til Lindesnes i sør. Alle servicerapport blir arkivert under hvert sitt renseanlegg i CRM.

Wallax AS er et ingeniørfirma med sentral godkjenning for prosjekterende tiltaksklasse 2 som tilbyr kvalitetsprodukter innen avløpsrensing med 15 års totalgaranti. Wallax minirenseanlegg er typegodkjent i henhold til NS EN 12566-3 og står på Sintef sin liste over godkjente minirenseanlegg. På større avløpsrenseanlegg fra 50 pe og oppover utarbeides dimensjonerings og tegninger for alle krav og løsninger. Wallax avløpsrenseanlegg er prefabrikerte løsninger som er utarbeidet ut i fra behov og størrelse på boliger, fritidsboliger, institusjoner og turistbedrifter.