Cato Jensen fra arrangør Brødrene Dahl sammen med Ulf Ellingsen fra Halden Kommune, som viser veien innen smarte byer.

Fra økonomisk avgrunn til forbilde på smart city

Hadde Halden kommune vært en privat bedrift hadde den i praksis vært konk. Nå er festningsbyen imidlertid på beina igjen og har tatt smarte grep. I dag ser andre og større kommuner til Halden for gode ideer om digitalisering og innovasjon.

0

Nød lærer naken kvinne lærer å spinne. Fyndordet passer godt på Halden kommune, som har kommet ut av den økonomiske knipa de har vært i og nå er på full fart inn i den digitale tidsalder. Ikke minst har man satset stort innen VA.
– Da det så ut som verst lurte noen av oss på om det var penger til lønn, fortalte en munter Ulf Ellingsen, kommunalsjef teknisk i Halden Kommune, under sitt foredrag under Brødrene Dahls årlige VMT-samling for Østfolds VA-bransje på Hankø i går. 

Halden har investert i avløpsrenseanlegg til 200 mill.

Skattetrykk

Det er ikke mange år siden Halden hadde bare to Terra-kommuner foran seg på Robek-tabellen. I dag går kommunen med ti-talls millioner i overskudd, og er på vei ut av av Robek-klemma. 

– Vi hadde formidable utfordringer, enten måtte vi øke gebyrtrykket drastisk eller så måtte vi jobbe smartere. Vi valgte det siste, fortalte Ellingsen til en fullsatt sal på Hankø.
Ellingsen kunne fortelle om ny vilje til innovasjon, digitalisering og satsing på VA, der man har tvunget seg selg til å tenke nytt på alle områder, ikke minst på å få ned kostnader. 

– Selv om VA er om en virksomhet som skal drives til selvkost, så har vi i dag i alt vi gjør et ekstremt fokus på å holde det samlede gebyrtrykket mot innbyggerne lavest mulig. Vi ønsker å være ekstremt effektive, både i VA og i kommunen som helhet, og å tenke grønt, understreket Ellingsen.

Kommunen har også definert en av sine viktigste oppgaver å legge til rette for næringslivet, som er det man lever av. Her har man blant annet iverksatt prosesser knyttet til robotisering av søknadsprosesser og digitalisering av arkiver, og gransket alle utgiftsposter. Et annet grep har vært å justere organisasjonen. Der man bla før hadde to avdelinger, for drift og for forvaltning, har man slått de sammen, med en leder.

Driftssjef Rune Løkkeberg ved driftssentralen ved det nye renseanlegget.

Den smarteste

Kommunen har sett hvor mye vann som går til spille og satt igang med å lete etter en vannmåler til enebolig. Etter at man inviterte aktuelle leverandører av vannmålere konkluderte man med at ingen kunne levere det man ønsket. Så tok man kontakt med teknologibedrifter og innledet samarbeid.
– Vi ønsker oss verdens smarteste vannmåler. En vannmåler som man kan kommunisere trådløst direkte med via en app, som lager sin egen strøm og registrerer vannmengde, trykk, temperatur i sanntid og som kan stenge vannet, uten at huseier trenger å være til stede. Vannmåleren bør også kunne oppdateres
kontinuerlig, fortalte Ellingsen, som luftet spørsmålet om ikke vannmåling også handler om en rettferdig fordeling av kostnader for bruk.
Arbeidet med å få ned vannforbruket er igang, for ti år siden brukte man 22000 kubikkmeter i døgnet. I dag er man på gode dager nede i 14000 kubikkmeter. Under en sommernatt i fjor med vanningsforbud ble det imidlertid konsumert 20 000 kubikk meter.
– Det handler også om å vise respekt for den ressursen vann er, i Norge er vi bortskjemte med vann, men det er ingen selvfølge å ha renset drikkevann i overflod, i løpet av noen år kan det være slutt på å vaske bilen med drikkevann, understreket Ellingsen, som kunne fortelle at vannmåleren man har ønsket seg nå er laget i form av en prototype fra selskapene Techni i Horten og Halden-basere SmartLab. Femti målere skal nå ut på testing i kommunen.
– Vi er nødt til å satse for å utvikle oss og det er lov å feile hos oss, det blir spennende å se hvordan den fungerer, nå snart skal de første femten målere som kommer i disse dager være på plass, vi er veldig spente.

Mer VA

Innen VA har man også lagt store planer, blant annet har man bygget nytt hovedrenseanlegg til 200 millioner, et anlegg som skal forsyne en fremtidig bydel med biogass og kunne varme opp  kommunale bygg i sentrum. Under hovedplan VA for perioden 2012-2016 brukte man en halv milliard.
Vi ønsker å tenke grønt. I 50/50 vurderinger velger vi den grønne vei, sa han.
Under sin foredrag gikk han gjennom en lang rekke av prosjekter man gjennomfører på rehabilitering og sanering av avløpsnettet ved siden av oppgradering av vannforsyningen med oppgradering av vannverk og ringledning.
Med de klimautfordringene vi har foran oss ser vi heller ikke bort fra at overvann og overvannsproblematikk kommer til å bli et eget område som skal dekkes inn med selvkost, sa Ellingsen.
Det samme ønsket om mer effektivitet er satt ut i praksis når det gjelder kommunale miljøstasjoner, som nå er utstyrt med sensorer, som forteller om hvor fulle de er av papp, glass etc. Dermed kan både innbyggere via en app på sin telefon og tømmere enkelt få vite hvordan det ligger an i containeren.
– Å skaffe data er viktig for kommunen, enten det gjelder trafikk, luftkvalitet eller vann, fortalte Ellingsen.

Produksjonen av vektede rør til VA-forbindelse i Iddefjorden, en del av en massiv VA-sanering i Halden

Elbiler

Et viktig grep har også vært å få ned utgiftene på kilometergodtgjørelse for bruk av privatbil i tjenestekjøring. Kommunen har skaffet elbiler til kommunens ansatte, i ulike modeller med forskjellig rekkevidde. Via en app kan man sjekke bilparken, og se hvilke biler som er ledige til oppdrag. Etter arbeidstid er bilene tilgjengelige for innbyggerne, som også kan logge seg inn på dette systemet.
– Vi må tenker ressurssparing, og hvis dette fører til at noen innbyggere slipper å kjøpe bil nr 2 er det jo en bra ting, påpekte han.
Den nye tankegangen på dette området kan faktisk se ut til å ha blitt kopiert av Oslo kommune, som snart skal igang med et lignende opplegg.
– Vi er inne i en spennende fase, det er utrolig mange dyktige folk både i kommunene og i det private næringsliv som vil bidra. Men vi er nødt til å både tenke sjøl, lære av andre og tenke smart, vi ser jo andre større kommuner har brukt titalls millioner på SmartCity prosjekter, der vi faktisk har klart å oppnå mye av det samme med beskjedne midler, sa Ellingsen som viste til at Halden er en IT-by med mange spennende virksomheter og solide kompetansemiljøer som kommunen samarbeider med.
– Det er artig at andre kommuner ser til Halden for nye løsninger, det er vi stolte av, sier Ulf Ellingsen i Halden kommune.