Bildetekst: Tomas Bøhler Torsen og Olav Struksnes i rådgivningsfirma Erichsen & Horgen skal skape ny vekst i vann- og avløpsfaget.

Styrker kompetansen ytterligere innen VA-rådgivning

Erichsen og Horgen har satt seg som mål å være blant de beste på rådgivning innen bærekraftige løsninger for vann og avløp, spesielt i urbane områder. Sammen med gode samarbeidspartnere ønsker rådgivningsfirmaet å dekke et bredt spekter av tjenester innen kommunalteknikk og tekniske infrastrukturanlegg. 

0

Erichsen og Horgen har i mange år vært ansett som en av de ypperste rådgiverne innen energi og ventilasjon. Nå vil rådgiverne også beskjeftige seg enda mer med som skjer utenfor bygget, med et VA- fagmiljø som vokser raskt. Denne uken ble Tomas Bøhler Torsen ansatt som ny seksjonsleder for vann- og miljøteknikk. Torsen kommer fra stilling som prosjekt- og markedssjef for vann i Cowi, der han ledet VA-teknikkavdelingen i Oslo i flere år. I august starter ytterligere 3 VA-rådgivere på den nye seksjonen. Med Torsen på laget er antall VA-rådgivere hos Erichsen & Horgen mer enn doblet det siste året.

-Dette er et viktig fagområde som får stadig større fokus som følge av klima- og miljøutfordringer, noe som også medfører økt etterspørsel fra våre kunder. Vi har i mange år vært rådgiver innen vann- og miljøteknikk, men det var først for to år siden at vid definerte dette som eget satsingsområde. Vi er derfor svært fornøyd med at en erfaren leder og fagperson som Torsen nå skal videreutvikle fag- og markedsområdet, sier Olav Struksnes, avdelingsleder i Erichsen & Horgen til VAnytt.

Synergier

Smarte VA-systemer, no-grid, kretsløpstankegang og karbonfotavtrykk begynner å få fotfeste innen VA-teknikken. Utviklingen og innovasjon er ofte leverandørdrevet og skjer i stor grad tilknyttet etablerte miljøstandarder for byggteknikk.

– Med lang erfaring fra kommunalteknisk rådgivning ser jeg virkelig frem til å videreutvikle VA-tjenestene hos Erichsen & Horgen. De fleste rådgivningsmiljøene for VA-teknikk har en sterk binding til forsyningssektoren; til samferdselsfagene og anleggsfagene. Jeg tror byggebransjen vil være positive til en rådgiver som også har fokus på synergiene mellom vann, avløp og de tekniske byggfagene, forteller Torsen, som tar med seg synergier fra forsyningssektoren til byggebransjen.

Vekst

Det er allerede etablert et fagmiljø med engasjerte og motiverte VA-rådgivere hos Erichsen & Horgen, men planen er å bli enda flere.

– Her har vi som et klart mål å være blant de beste på rådgivning innen bærekraftige løsninger for vann- og avløp i urbane områder. Samtidig skal vi sammen med gode samarbeidspartnere, dekke et bredt spekter av tjenester innen kommunalteknikk og teknisk infrastrukturanlegg, forteller den nye seksjonsjefen.

– Med mange spennende prosjekter og forventningsfulle kunder ønsker Erichsen og Horgen seg enda flere dyktige og nytenkende medarbeidere som har ambisjoner om å videreutvikle fagområdet sammen med oss sier Olav Struksnes, avdelingsleder i Erichsen & Horgen, som har som hovedmål  å skape rom der mennesker trives.