Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Helseministeren ber om status fra alle kommuner

Folkehelseminister Sylvi Listhaug vil pålegge alle landets kommuner å rapportere om tilstand, vedlikeholdsplaner og investeringsbehov for vannverk og ledningsnett. Det er Mattilsynet som skal foreta kartleggingen.

0

Askøy:  Politiet har åpnet etterforskning mot kommunen for å finne ut om vannforurensningen på Askøy knytter seg til eventuelle brudd på drikkevannsforskriften. Det er funnet avføring fra hund og hjort på taket av et høydebasseng på Øvre Kleppe i øykommunen. En representant fra Folkehelseinstituttet bistår kommunen i oppklaringsarbeidet og var ved høydebassenget for å hente ut miljøprøver til videre analyse.

– Jeg er utålmodig etter å få denne oversikten. Askøy bør være en vekker for alle kommuner som vet de ikke har alt på stell. Vi vet at vedlikeholdsetterslepet er stort. Men innbyggerne har rett til å forvente trygt og godt vann. Når kommunen ikke leverer på kvalitet, kan følgene bli veldig alvorlige og tilliten til kommunen svekkes, sier ministeren til VG.

Dødsfall

En 72-årig kvinne fra Askøy som ble innlagt på Haukeland universitetssjukehus med mage- og tarmsymptomer i helgen, døde onsdag. Kvinnen fikk påvist Campylobacter. Hun hadde fra før av en alvorlig sykdom, og det er derfor uklart hva dødsårsaken er. Avdøde skal obduseres, opplyser Helse Bergen.

Bakterien er den samme som er funnet i drikkevannet på Askøy. Campylobacter kan gi mage- og tarminfeksjon. Politiet skal undersøke om det er bakterien som er årsaken til dødsfallet og har vært i kontakt med Fylkeslegen om saken.

– Vi har mottatt beskjeden om at en pasient fra Askøy er død, med stor sorg. Vi har lyst til å uttrykke vår dypeste medfølelse til pårørende. Det er svært, svært trist og aktualiserer alvorligheten i situasjonen vi står i, sier varaordfører Bård Espelid (Askøylisten).

Obduksjonsrapport

Dødsfallet onsdag skjedde én uke etter at en ett år gammel gutt fra Askøy døde. Gutten var også smittet av campylobacter. Det bekrefter ordfører til pressen fredag 14. juni. Imidlertid har det senere kommet fram at dødsårsaken ikke alene kan tilskrives campylobacter.

Varaordføreren opplyser til VG at krisestaben i kommunen har opprettet en egen etterforskningsgruppe, som skal jobbe uavhengig av kommunal kriseledelse.
– De skal håndtere alt vi gjør med prøving, analyse og tiltak som går på etterforskning, med tanke på å finne årsak og smittekilde, sier Espelid.

2.000 syke

Rundt 2.000 personer har trolig blitt syke av drikkevannet på Askøy. Totalt har 49 voksne og 15 barn vært innlagt på sykehus som følge av sykdomsutbruddet.

For øyeblikket er sju personer fra Askøy innlagt på Haukeland. Tilstanden deres er ikke kritisk. To av pasientene ble innlagt i løpet av det siste døgnet, bekreftet universitetssykehuset torsdag morgen.

Mistanken om smitten i drikkevannet ble meddelt Askøys innbyggere torsdag 6. juni. Det er uvisst når drikkevannet kan friskmeldes.