VA-bedrift tar ledertrøye i grønn omstilling

Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsforetak (Frevar KF) er blant dem som får millionstøtte fra Oslofjordfondet. Det skal blant annet gjennomføres fire innovasjonsprosjekter der bedrifter i området tar i bruk nye metoder som øker miljø- og ressurseffektiviteten for Øra samlet.

0

Oslofjordfondet har nå vedtatt å gi 27 millioner kroner til åtte forskningsprosjekter i næringsliv og offentlig sektor langs Oslofjorden. Et av prosjektene er å gjøre Øra industriområde klimanøytralt, der Frevar får en nøkkelrolle.

Sirkulær

Frevar KF eier og driver Fredrikstad kommunes prosessanlegg for avløpsrensing, vannproduksjon, energigjenvinning og avfallshåndtering. De fire millionene skal brukes i et forskningsprosjekt , som skal bidra til at hverken material- eller energiressurser i området går til spille. Så langt det er mulig, skal bedriftene resirkulere tilgjengelige ressurser i stedet for å kjøpe nytt utenfra.

For å få til dette, skal det etableres effektive systemer for samhandling og sirkulær økonomi. Det blir blant annet laget en dynamisk og brukervennlig database for hele Øra, som viser hvilke ressurser som til enhver tid er tilgjengelig. Det skal også gjennomføres minst fire konkrete innovasjonsprosjekter der bedrifter i området tar i bruk nye metoder som øker miljø- og ressurseffektiviteten for Øra samlet.

Samhandling

Det legges stor vekt på å utvikle gode modeller for næringsutvikling basert på samhandling mellom privat og offentlig virksomhet og forskningsmiljøer. Forskerne skal også analysere og dokumentere hva som fremmer og hemmer denne typen industriell symbiose.

– Dette er et spennende prosjekt der de resultatene og modellene man kommer frem til, kan ha stor overføringsverdi for tilsvarende industriområder i andre deler av Norge, sier Lill Irene Cressey, sekretariatsleder for Oslofjordfondet.

Partnere for Frevar KF i dette prosjektet er Borg Havn IKS, Kronos Titan AS, Metallco Stene AS, Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NSSØ), Fredrikstad kommune, Østfoldforskning AS, LCA.no AS, Høgskolen i Østfold og Eyde-klyngen.