Bactosense er en kompakt online måler som igjenkjenner og teller antall bakterier i vann. Skjematisk funksjonsbeskrivelse til høyre.

Online bakteriemåling for drikkevann

Stadig flere vannverk i Europa installerer online systemer som raskt fanger opp unormale tall på bakterier i drikkevann. Et bakterieutbrudd kan dermed varsles i løpet av 15-20 minutter. De mest moderne systemene bruker laser til å gjenkjenne bakteriene.

0

Bakterieutbruddet i høydebassenget til Askøy kommune føyer seg inn i rekken av flere lignende hendelser der drikkevannet fører til helsefare for befolkningen.

Svikt i vannbehandling, feil drift av UV-anlegg, innlekking til rørnettet og forurensing fra overvann er de vanligste årsakene. I mange tilfeller har bakterier i drikkevannet ført til alvorlige til epidemier med store helseproblemer og samfunnskostnader.

 

Bakterietelling foretatt online i en elv som brukes som drikkevann sett i sammenheng med vannføringen. Mengden bakterier følger i stor grad avrenning fra terreng. Helen Pickett Severn Trent.

Tidsfaktoren

En utfordring innen tradisjonell overvåking av bakterier er at det tar ca. et halvt døgn fra man tar en prøve til man får utslag. Videre vil ikke disse metodene kunne gi nøyaktige bakterietall, og trender er dermed vanskelige å oppdage ut fra enkelte prøver.

Mange vannverk i Europa har nå installert online varslingssystemer som i løpet av 15-20 minutter etter at prøven er tatt vil gi beskjed om uønskede bakterier i drikkevannet. Teknologien er i rask utvikling, og systemene benytter seg av laser til å gjenkjenne bakterienes utseende.

Femti installasjoner

En bedrift som forventer økt interesse for denne teknologien er firma Dipl.ing. Houm, som har spesialisert seg på instrumenter for vannanalyse. I forbindelse med hendelsen i Askøy har man de siste ukene merket økt interesse for instrumentet BactoSense, som er et online måleinstrument. Det tar prøver med valgfrie intervaller fra 30 min til hver 6. time og rapporterer for visse typer bakterier.

– Det er svært gode tilbakemeldinger på instrumentet. På tross av at det bare er tre år gammelt er det allerede installert ved femti vannverk i Europa. Det brukes både som sikkerhet på sluttproduktet, for å overvåke kvaliteten på vannkilder og under leting etter kilden til forurensning, som i overvann, sier Espen Rolfsen hos Dipl. ing. Houm på Grefsen i Oslo.

 

Badgernet Clywedog er et av reservoarene som drives av Severn Trent vannforsyning.

Severn Trent

En stor bruker av systemet er i dag Severn Trent i Storbritannia, en av verdens største leverandører av drikkevann. For tiden har man flere måleinstrumenter i drift online, og man  er allerede langt framme i å utnytte teknologien i sin daglige drift.

-Vi har vært tidlig ute med å bruke denne teknologien til å få sanntidsdata på bakterietall, og bruker nå BactoSense til å overvåke en rekke nøkkelpunkter i våre vannverk, sier Helen Pickett, leder for et innovasjonsteam hos Severn Trent, basert i Coventry.
Pickett har i seks år arbeidet med prosjekter som har som mål å bedre vannkvalitet og få ned kostnaden på drikkevann, med spesiell fokus på telling av bakterier.

 

Eksempel på fargede mikroorganismer

Cytometri

Analysemetoden som brukes kalles cytometri, og går ut på at det tas kontinuerlige vannprøver, som analyseres. Analysen starter med at eventuelle bakterier vaskes og deretter farges. I et eget fotokammer blir bakterien scannet med laserlys fra ulike vinkler. Disse fotografiske målingene brukes til å gjenkjenne og telle bakteriene mot et kartotek av kjente bakterier. Analysen foregår automatisk og den har både usb og nettverkstilkobling for web interface, slik at man får tellingene opp på en skjerm. En uheldig forekomst varsles allerede 15-20 minutter etter at endringen i vannkvaliteten har inntruffet.

– Det har lenge vært tilgjengelig laboratorieutstyr som kan gjøre slike analyser, det unike med BactoSense er at dette er et robust med IP67 instrument som kan stå i krevende miljøer, og som er enkelt å vedlikeholde. Man skifter en patron etter 1000 målinger, det er alt som skal til, forteller Rolfsen.

Espen Rolfsen hos Dipl. ing. Houm AS.

Nye muligheter

Sanntids cytometri regnes i dag som pålitelig og effektivt, der man ser trender og dypere inn i data som tidligere ikke var mulig å få øye på.

– Denne teknologien endrer hvordan vi driver våre vannverk, fra å reagere på hendelser til å kunne forutsi dem og treffe tiltak i forkant. Kraftige dataprogrammer gjør det enklere å identifisere ulike bakterier. Vi er sikker på at denne teknologien vil ha stor nytte for oss i framtiden, sier Pickett.

En stk BactoSense online måler vil normalt koste ca 350 tusen kroner i innkjøp får VANytt opplyst fra Dipl ing. Houm. Produktet er omtalt her.