Fra venstre, Frank Herland produksjonsleder Svartediket vannbehandlingsanlegg, Tommy Glesnes leder AMPs AS og Karl Lunde maskiningeniør Bergen Vann KF på Svartediket Vannbehandlingsanlegg.

Satser mer på et tilstandsbasert vedlikehold

For å bedre oppetid og ha kontroll på pumpenes tilstand satser Bergen Vann i større grad enn tidligere på et tilstandsbasert vedlikehold. Allerede i løpet av det første året har man gjennom det nye kontrollprogrammet avdekket viktige vedlikeholdsbehov.

0

Med syv fjell omkring og førti høydebassenger i drift sier det seg selv at Bergen Vann har et betydelig behov for pumping av rentvann gjennom nettet. Både for å holde de mange pumpene i toppform og for å planlegge vedlikeholdet riktig har man nå begynt å kjøre systematiske vurderinger av pumpenes tilstand.

Det siste året har Bergen Vann implementert et veldrevet tilstandskontroll-program på rentvannpumpene.

– I hovedsak dreier dette seg om vibrasjonsmålinger og analyser, men dette vil gjerne bli utvidet etter hvert, forteller Karl Lunde, maskiningeniør innen avdelingen for fellestjenester.

Lunde har fått i oppgave å bygge opp kompetansen og drive dette programmet framover. I tillegg vil Bergen Vann gjennomføre opplæring og personell-sertifisering i henhold til ISO.

– I løpet av det første året har vi gjennom programmet for tilstandskontroll allerede avdekket flere skader. Samtidig har arbeidet gitt økt fokus på programmet for smøring av lagre, noe som vil gi oss gevinst gjennom økt levetid på pumpene, forteller Lunde.

Bergen Vann har også involvert firmaet AMPs AS (Asset Management & Predictive solutions). Gjennom deres «mentorprogram» hjelper de til med gjennomføring av analyse, måleoppsett, opplæring og rapportering.

– Det har vært avgjørende for oss å få rettledning og bekreftelse på det vi holder på med. Nå har vi landets beste eksperter med på laget og vi føler oss veldig trygge med det vi holder på med, forteller Lunde.

Man begynner allerede å få en rimelig god status på rentvannspumpene, og gjennom arbeidet har man allerede avdekket noen alvorlige skader som ellers kunne ha ført til havari og nedetid.

– Vi har også avdekket noen skader der utstyret er satt i stand by mode inntil videre, samt noen småting som er utbedret underveis. Ikke minst har vi fått bekreftet at ca. 90% av målte motorer og pumper så langt er i en akseptabel tilstand, der vi ikke forventer problemer med det første, forteller Lunde.

Et veldrevet program for tilstandskontroll vil gjøre at man til enhver tid har kontroll på status for rentvannspumpene, noe som vil gi økt oppetid samtidig som kostnadene til vedlikehold på sikt vil gå ned.
– Hvorfor skal vi overhale utstyr som vi med høy sikkerhet vet er i akseptabel tilstand, spør Lunde.

Man regner at arbeidet vil omfatte en kartlegging av ca. 60 rentvannspumper, fordelt på 5 vannbehandlingsanlegg og ca. 11 pumpestasjoner.
– Det tar litt tid å få full oversikt over alle pumpene, men vi er på god vei, og besparelsene begynner allerede å bli synlige, sier Lunde.

– Det at Bergen Vann velger å gjøre denne type vedlikehold sjøl, og å lære opp eget personell ser jeg som en styrke, sier Tommy Glesnes, leder for AMPs AS.

– Dette er en type tjeneste som veldig mange setter ut til andre, men å bygge opp kompetansen intern vil alltid være en styrke. Flere tjenester og inspeksjoner kan samkjøres, og gjøre oppfølgingen enklere, avslutter Glesnes.

VANytt vil publisere mer fra dette arbeidet når det er klart.

Mm Bergen Vann: Bergen Vann ble etablert som selvstendig enhet ved at driften ble skilt ut fra VA-etaten i Bergen kommune i 2004. Virksomheten eies av Bergen kommune og er organisert som et kommunalt foretak. I dag er Bergen Vann KF er et av Norges største operatørselskap på VA-sektoren og selskapet har ansvar for drift og vedlikehold av alle VA-anlegg i Bergen og Os. I tillegg utføres tjenester knyttet til drift og vedlikehold for andre oppdragsgivere. Bergen Vann er organisert i fire seksjoner i tillegg til faglige og administrative støttefunksjoner. De fire seksjonene er Vanndistribusjon, Vannproduksjon, Avløpstransport og Avløpsrens. Bergen Vann har eget laboratorium. 

Les mer om Bergen Vann