flag of Sweden or Swedish flag on scratched rough texture

EU saksøker Sverige for dårlig avløpsrensing

Sverige klarer ikke å overholde EUs krav til avløpsrensing. På tross av en positiv utvikling har man ikke klart å innfri med tiltak som tilfredsstiller EUs miljøkrav.

0

Den 25. juli besluttet Europakommisjonen å trekke Sverige for EU-domstolen.

Europakommisjonen har lenge kritisert Sverige for ikke å klare å innfri EUs avløpsdirektiv.

– Selv om det har vært en trend mot ferdigstillelse, klarer ikke Sverige å oppfylle sine forpliktelser i forhold til EUs krav, heter det i en uttalelse fra EU-kommisjonen.

Tærtiær

Man har identifisert fire tettstedsområder med betydelige mangler i den tertiære rensingen, som hovedsaklig handler om reduksjon av nitrogen i avløpsvann. Disse områdene er Borås, Habo, Skoghall og Töreboda.

For seks andre tettsteder er det levert inn merknader om sekundær rensing, noe som hovedsakelig går på organiske utslipp, som BOD5 og / eller COD.

Analyser

Det er også rettet kritikk mot hvordan selve prøvetakingen foregår i det offentliges regi. Disse inkluderer Lycksele, Malå, Mockfjärd (Gagnef kommune), Pajala, Robertsfors og Tänndalen (Härjedalen kommune).

Flere av renseanleggene som EU-kommisjonen har påpekt mangler med er ifølge svenske kilder allerede utbedret. Dette går særlig på Borås, der EU-kommisjonens syn bygger på det nå avviklede renseanlegget Gässlösa, som ble erstattet sommeren 2018 av det nye Sobacken renseanlegg.

Ifølge Borås Tidning vil imedlertid sanering av Gässløsa vil koste 100 millioner kroner. Det hører også med til historien at styret for Borås Energi og Miljø tidligere i år løste direktøren for selskapet fra sin stilling, etter at man gikk ut med at man ikke hadde tillit til ham. Nå søker man etter en erstatter.