Slik så det ut i Kvednhusbekken i Rogaland etter at nitrogenholdig kompostvann ble sluppet ut av IVAR. Foto: Privat

Utvinning av nitrogen fra avløpsvann

En svensk metode for utvinning av nitrogen fra avløpsvann er under utvikling. Nå mottar innovasjonsselskapet Easymining innen Ragn-Sells Group EU-midler for å komme videre med den patenterte teknologien.

0

Ragn-Sells selskapet Easymining har fått 19 millioner svenske kroner fra EU LIFE-programmet for å utvikle en patentert metode for rensing av avløpsvann for nitrogen. Den sirkulære metoden betyr at nitrogenet blir utnyttet og kan brukes som næringsstoff i landbruket, noe som reduserer klimautslipp.

– Det er gledelig at EU ønsker å investere i innovasjon og bidra til at nitrogenunionen i Sverige og Europa blir sirkulær. Easyminings teknologi utnytter nitrogenet vi allerede har produsert, samtidig som det hjelper til med å redusere overgjødsling av havene, sier Anna Lundbom, Ragn-Sells, i en pressemelding.

Teknologien gjør at vann med høyt nitrogeninnhold, for eksempel i kommunale avløpsanlegg, blir behandlet med et middel som utfeller krystaller. Nitrogenet blir deretter trukket ut fra krystallene og gjenbrukt i landbruket, i stedet for å ende opp som gass i atmosfæren, som i tradisjonell nitrogenrensing. Dette reduserer behovet for å produsere nytt nitrogen til gjødsel, en energisparing som reduserer klimaeffekten av landbruket. Tradisjonell nitrogenrensing som foregår i avløpsrenseanlegg involverer også utslipp av lystgass, en klimagass med 300 ganger mer klimatisk påvirkning enn karbondioksid.

– Renseanlegg for avløpsvann som bruker vår metode reduserer utslippet av nitrogen til vassdragen, senker klimaavtrykket og sparer penger for kommunen. De gjør dette ved å resirkulere næringsnitrogenet og bidra til en sirkulær økonomi for virkelig, sier Jan Svärd, administrerende direktør i Easymining.

Det såkalte adsorbenten som krystalliserer nitrogenet i Ragn-Cels prosess gjenbrukes gang etter gang, forbrukes ikke og frigjøres heller ikke.
Prosjektet er et samarbeid mellom Easymining, danske Biofos, Lantmännen og Ragn-Sells forretningsområde Treatment and Detox.

I den første fasen planlegges bygging av pilotanlegg, og etter tre år er teknologien klar til å kommersialiseres. I tillegg til renseanlegg, vil prosjektet også bruke teknologien for å rense lekkasjevann fra deponier for nitrogenforekomster.