Litlås vannbehandlingsanlegg, Lindås

Vannbransjeprisen til Litlås vannbehandlingsanlegg

Under Vanndagene på Vestlandet i regi av Dihva ble Lindås vannverk i går kåret til vinner av Vannbransje prisen. Tre gode og spennende kandidater tyder på både kreativitet og tydelig vilje om å bygge gode og tidsriktige løsninger for VA.

0

Under Vanndagene på Vestlandets første dag fikk tre spennende kandidater til Vannbransjeprisen anledning til å presentere sine prosjekter. I går ble prisen gitt til Litlås vannbehandliingsanlegg, etter en avstemning blant deltakerne under vanndagene.

Automatisk vasker for ph elektroder.

Vask av sonde

Først ute var Kristian Ringheim fra Voss kommunale renseanlegg, der man har utviklet en automatisk vaskestasjon for ph elektroder. Som kjent er rengjøring av ph elektroder både en krevende og viktig rutine ved vannbehandlingsanlegg landet over. På Voss har man utviklet en enkel men sinnrik innretning som tar seg av vaskingen automatisk.  Enheten består av en stempel som holder elektroden og en sylinder som løfter stempelet og vasker elektroden. I tillegg kommer et vannuttak, en magnetventil som styres av et tidsrelé eller en PLS. Selve løfte og vaskemekanismen drives av vanntrykket.
At enheten består av få deler gjør at den er stabil i drift og gjør det lett å kontrollere og kalibrere elektroden. Voss Renseanlegg har hatt to vaskere i drift i snart et år med svært gode resultater.

Notaneset

Notaneset renseanlegg

Kandidat nr 2 var Notaneset renseanlegg i Øystese, som ble presentert av Nils Stranden. Anlegget eies av Kvam Herad og er bygget som daganlegg nær sentrum i Øystese. Det er dimensjonert for 12 400 pe og er bygget for å tilfredsstille kravet om primærrensing. Anlegget skal rense avløpsvann fra Kvamskogen, Norheimsund og Øystese.
Anlegget er et resultat av grundig planlegging og er ikke bare et moderne og effektivt eksempel på god flotasjonsteknikk, det inneholder også rom for eventuelt videre utvidelse av renseprosessen med krav i framtiden. Anlegget ble overlevert i våres og er et eksempel på at VA-anlegg kan bygges med et attraktivt ytre preg. Det nye anlegget er bygd med god kapasitet og det er dobbelt utstyr av viktige komponentar, for å unngå nedetid framover. Det er også installert et moderne ventilasjons- og luktfjerningsanlegg som skal hindre lukt til omgivelsene

Vinneren

Litlås vannbehandlingsanlegg er en del av en større utbygging som også omfatter et nytt pumpeanlegg for industrivann med kapasitet 600 m3/time. Utbyggingen er et samarbeidsprosjekt mellom Lindås kommune og Equinor Mongstad der en nødvendig oppgradering og sikring av eksisterende industrivannsforsyningen til raffineriet, kombineres med at noe av industrivannet skal benyttes som råvann for drikkevanns- behandling. Løsningen er et resultat av en langvarig forhandlings- og planleggingsprosess, der en har funnet unike vinn-vinn løsninger for kommunen og næringslivet i et område med dårlige råvannskilder og stort vannforbruk.

Litlås vannbehandlingsanlegg er et fullrenseanlegg med koagulering og kontaktfiltrering (direktefiltrering) på kontinuerlig spylende sandfiltre, desinfeksjon med UV og klor som reserve og tilsetting av vannglass (natriumsilikat) for alkalisering og korrosjonskontroll.

Fra anlegget innvendig

Industrivannskildene har et betydelig høyere NOM-/humusinnhold enn vanlig for norske vannkilder brukt i drikkevannsforsyningen, med et fargetall på normalt ca. 100 og i ekstreme situasjoner opptil 150 mg Pt/l. Dette setter strenge krav og utfordringer til driften av anlegget, og erfaringene herfra vil kunne gi verdifull informasjon for tilsvarende behandling av denne type råvann.

Fellingsanlegget er dimensjonert konservativt for en overflatebelastning på 5 m3/m2·time for å takle høyt humusinnhold og lav råvannstemperatur. Kjemisk felling av spylevatnet i lamellsedimenterings- anlegg med resirkulering tilbake til innløpet.

Nøkkeltall vannbehandlingsanlegg:

  • Qmaks.dim rent vann 300 m3/time. Utbyggbart til 400 m3/time
  • Fellingsanlegg (Dynasand). 15 filtertanker Filterhastighet v/Qmaks: 5 m3/m2·time Filterareal pr. tank: 4,7 m2
  • Lamellsedimentering spylevann. Gjenvinningsgrad etter spylevannsbehandling: 98 %
  • Grunnflate 700 m2
  • Bruttoareal 1000 m2
  • Utbyggingskostnad VBA: 70 mill. kr.

Andre deler av utbyggingen: Råvannspumpestasjon,
overføringsledning og utslipp til sjø: 130 mill. kr