RecoLab består av tre avdelinger: et utviklingsanlegg, et testanlegg og et showroom.

Unik avløpsbehandling åpner i Helsingborg

5. mai åpner RecoLab, et utviklingsanlegg med en testopplegg for forskning og et showroom for besøkende. Anlegget er det første i verden med kildesortert avløpsvann som skal resirkulere ressurser fra kloakk og matavfall.

0

Avløpsvann som ressurs: Utviklingsanlegget som nå åpner skal håndtere Oceanhamnens  tre separate kildesorterte strømmer: toalettvann, kjøkken/vaskevann(gråvann) og matavfall.

Tre rør

– I Helsingborg var vi tidlig ute med å gi innbyggerne muligheten til å sortere husholdningsavfallet hjemme. Nå er vi de første i verden som begynner å sortere avløpsvann med «Three pipes out», noe som skaper bedre forhold for resirkulering av ressurser og flere andre miljøfordeler. For oss er det viktig å gjøre det enkelt for folket i Helsingborg å gjøre det rette, sier Peter Danielsson, styreleder i kommunestyret i Helsingborg.

J. Kaljunen

Gjenvinning

Ved å kildesortere kloakken kan man resirkulere ressursene mer effektivt. Resirkulering av næringsstoffer, vann og energi er noen viktige miljøfordeler skapt i RecoLab.

– For eksempel er resirkulering av fosfor veldig interessant ettersom det er en begrenset ressurs som er uunnværlig for vår matforsyning og på EUs liste over kritiske råvarer, sier Amanda Haux, forretningsutvikler RecoLab.

Testanlegg 

Doktorgradsstudent Juho Kaljunen fra Aalto-universitetet i Helsingfors har fullført fase ett av testbed-eksperimentet. Kaljunen forsker på NPHarvest-teknologi som kan bety mer effektiv utvinning av fosfor med færre kjemikalier og lavere energikostnader, sammenlignet med dagens tilgjengelige teknologi. I mai flytter RecoLabs andre gjest inn, Inga Hermann, adjunkt, Luleå teknologiske universitet. Inga vil undersøke hvordan gråvann kan renses i vertikale plantede filtre, såkalt plantevegg.

Godt å vite
RecoLab er en forkortelse av det engelske begrepet recovery lab. Virksomheten består av tre deler: et utviklingsanlegg med en testanlegg og et showroom. Nordvest-Skånes vann og avløp (NSVA) er leder for utbyggingsanlegget. Testanlegget og utstillingslokalet er et samarbeid mellom Öresundskraft, Nordvästra Skånes Renhållning (NSR), Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) og Helsingborg by.

Showroom er allerede klar til å motta bestilte besøk, med Corona-begrensninger. Bestillinger gjøres via www.recolab.se