Foto: Kharkivs infrastruktur samt vannforsyning og avløpsanlegg er under konstant missilangrep siden første dag av den russiske aggresjonen. Flere områder i byen er uten vanntilførsel Foto:IGWP

VA-arbeidere i skuddlinjen

Drikkevannsforsyning og kloakkhåndtering er fra første dag blitt utsatt for Russiske angrep og er under sterkt press i deler av det krigsherjede Ukraina. I flere byer har anlegg blitt bombet av russiske styrker og ødelagt og flere VA-arbeidere har blitt drept av russisk beskytning.

0

Den polske vannindustriorganisasjonen IGWP formidler hjelp med vann- og avløpsutstyr fra EU-området til flere ukrainske byer. IGWP formidler for tiden rapporter fra ni byer der de har aktive kontakter.

IGWP er i kontakt med sin ukrainske søsterorganisasjon Ukrvodokanalekolohiia. Flere av byene i Ukraina har dermed kunnet motta støttetransporter med materialer og kjemikalier. Den polske VA-industrien forbereder også en jobbmesse for å hjelpe flyktninger med erfaring i VA med å få jobb i Polen.

Samtidig etableres en IT-database over pågående teknisk bistand til ukrainske vann- og avløpsselskaper. Tanken er å kunne koble produsenter og leverandører av maskiner og utstyr til trengende vann- og avløpsselskaper i Ukraina, for å sikre vann- og avløpsdrift. Målet er å få utstyr gratis eller til kostpris. Bistanden koordineres av Ukrvodokanalekolohiia.

Siste nytt fra VA-infrastrukturen i Ukraina. Kilde IGWP

Kanalen i Kiev fungerer normalt. Selskapet er i stand til å utbedre vann- og avløpsfunksjonene og har fått hjelp fra EU-området med leveranser av kjemikalier til vannbehandling. Kharkivvodokanal melder at vannforsyningen og kloakksystemene i Kharkiv er skadet av bombeangrep og at deler av byen ikke har vannforsyning. Samtidig er selskapets stab daglig ute for å reparere skader på VA-nettet. De fokuserer spesielt på tilbud av krisesentre, sykehus og administrasjonsbygg.

Fra havnebyen Mykolaïv meldes det at renseanlegget i byen, som har nærmere en halv million innbyggere, er skadet av russiske raketter. Selskapet har også problemer med ujevn strømforsyning, noe som også har ført til forstyrrelser i vannforsyningen.

I Chernihiv er fire VA-arbeidere på Chernihiv Vodokanal blitt drept. En større trykkøkningsstasjon for drikkevann har blitt bombet, noe som har ført til at byens vannforsyning har blitt lammet. Selskapets verkstedbygninger har blitt fullstendig ødelagt i luftangrep. Vannledningsnett og elektrisitetsnett har fått skader, noe som gjør at vannforsyningen er uten strøm.

I Vasilivka med 13 000 innbyggere ødela artilleribeskytningen Oblvodokanalens administrative bygning, strømforsyningen og en hovedpumpestasjon for avløpsvann. Siden pumpestasjonen er fullstendig ødelagt, renner nå urenset avløpsvann inn i elven Dnepr.

Sumy i Nord-Ukraina har hatt sporadiske avbrudd i vannforsyningen etter luftangrep som skadet strømforsyningen. Selskapets spesialister har gjentatte ganger lyktes med å gjenopprette vannforsyningen.

I Zhytomyr, ifølge Zhytomyrvodokanal, skadet rakettbrann selskapets administrative bygning og bilverkstedbygning. Til tross for problemene klarer VA-staben å holde byens vann- og avløpshåndtering i gang.

Fra Kherson rapporterer Khersonvodokanal om en fungerende VA-forsyning med aktivt vedlikeholdsarbeid.

I den viktige havnebyen Odessa jobber personalet ved Infoxvodokanal 24 timer i døgnet. Forsyningen fungerer for tiden. Vanndesinfeksjon løses med materialer og utstyr levert fra EU-området.

IGWP og Ukrvodokanalekolohiia har ikke gitt noen informasjon om den svært sårbare havnebyen Mariupol, som sies å være fullstendig avskåret fra overvannskilden som vannforsyningen er avhengig av.