Skruepumper er et av produktene Froster har hatt framgang med.

Froster satser på videre framgang

Med solid omsetningsøkning og stadig flere kunder som velger Froster AS som sin partner innen valg av pumper- og prosessutstyr, ansetter selskapet kommersiell direktør (CCO) for å tilrettelegge for videre vekst.

0


Froster øker i omsetning, antall større prosjekter, og har hatt en jevn økning i antal ansatte. Det er særlig salg av pumper, ved siden av løsninger for brutt vannspeil at man har god framgang innen VA markedet.

Knut Tøraasen

For å styrke markedsarbeidet har Knut Tøraasen, tidligere salgsingeniør og produktansvarlig for VA/VVS-porteføljen i Froster, fra 1. juni tatt rollen som kommersiell direktør.

– Knut har heretter ansvar for hele virksomhetens salgs- og strategiutvikling. Han vil fungere som min høyre hånd mot salgskorpset i selskapet, og kommer til å samarbeide tett med meg. Knut har sterk forretningsbakgrunn og solid erfaring fra kommersielt arbeid i en rekke bransjer og kjente merkevarer. Han har også skaffet seg god oversikt over vår virksomhet. Jeg er trygg på at vi gjennom hans erfaring og personlighet skal ta oss til et nytt nivå, forteller daglig leder Artur Burdek.

For å fylle plassen som blir ledig etter Tøraasen har man allerede på plass en medarbeider som vil overtar hans salgsansvar for VVS/VA-segmentet.

–  Fredrik Birkeland skal ta over oppgavene til Knut og vil jobbe mot både VA og VVS. Fredrik er utdannet byggmester, har lang og solid fartstid i bygningsfaget og han har de siste 2 år vært prosjektleder innen eiendomsutvikling.
Vi satser på å komme i møte med markedet og betjene kundene enda bedre med den nye satsingen. Ambisjonen er å ytterligere forsterke selskapets posisjon i markedet, sier Burdek.

Froster AS ble etablert i år 2000. Selskapet har i dag 10 ansatte og i porteføljen finnes solide merkenavn fra Europa og USA. I fjor økte omsetningen fra 24 til 29 millioner, og man forventer å omsette for 33-35 i 2022.

Fredrik Birkeland

– Vi forsøker å jobbe i forhold til kundens totale kostnadsbilde og foreslå løsninger og produkter som vil være lønnsomme, med fokus på å oppnå lave levetidskostnader. Kvalitetsprodukter innebærer gjerne en litt høyere inngangsbillett, men når vi ser på reduksjon i antall driftsstopp, kostnader forbundet med reservedeler og service, blir det totale investeringen lønnsom for kunden, forteller Burdek.

– Det er med stolthet og ydmykhet jeg tar fatt på de oppgavene som ligger til den nyetablerte rollen i Froster og jeg er sikker på at vi vil lykkes som et team – ikke bare internt, men sammen med våre kunder og leverandører. Vår samlede kompetanse, bredden i utvalget av løsninger og et oppriktig ønske om å skape langsiktige og bærekraftige løsninger for våre kunder og samarbeidspartnere, er blant våre viktigste suksessfaktorer, kommenterer Knut Tøraasen.