På bildes sees deler av betongkledningen. Alle bilder av Herrenknecht

Borer i fjell og dekker med betong samtidig

Vannet skal renne direkte gjennom tunnelen uten rør innvendig. Det blir montert betongkledning i tunnelen. Tunnelboremaskinen monterer kledningen som en tett ring underveis i boringen.

0

Prosjekt Ny vannforsyning Oslo har startet byggingen av en fullgod vannforsyning til hovedstaden. Når tunnelboremaskinen starter opp i begynnelsen av 2023 blir dette en viktig milepæl for å sikre byens innbyggere tilgang til trygt drikkevann til enhver tid, også ved en svikt i dagens vannforsyning. Ved Huseby i Oslo vest har arbeidet med nytt vannbehandlingsanlegg pågått i to år. 

To vannkilder

Dagens situasjon, der 90% av innbyggerne får drikkevann fra Maridalsvannet og Oset vannbehandlingsanlegg, er uakseptabelt sårbar. Når prosjektet står ferdig i 2028 vil hovedstaden ha tilgang til to drikkevannskilder, to uavhengige vannbehandlingsanlegg og nye hovedtunneler for drikkevann.

Den første av de to tunnelboremaskinene (TBM) som skal bore råvannstunnelen mellom Holsfjorden og Huseby er ferdig på fabrikken i Tyskland. De geologiske og hydrogeologiske forholdene er antatt å være mer utfordrende enn vanlig i Norge. Maskinen har gjennomgått en fabrikktest for å kontrollere at den oppfyller kontraktens krav. Nå demonteres maskinen og fraktes til Norge.

Den første TBM-en er klar for å dra til Oslo: Her fronten av maskinen som er nesten 300 meter lang.

Godkjenning

De første TBM-delene ankommer Norge i løpet av høsten, og monteringen av den første TBM-en vil starte kort tid etter ankomst. Denne vil starte fra Vefsrud i løpet av januar 2023. Den andre TBM-en som kommer noe senere skal starte å bore tunnel fra Huseby i mars 2023.  

Det er Vann- og avløpsetaten som er byggherre og Skanska som er hovedentreprenør. I slutten av juli var representanter fra byggherren og entreprenøren på Herreknechts fabrikk i Tyskland for endelig å godkjenne maskinen ved en FAT (Factory Acceptance Test).-

Fabrikktest

– Fabrikktesten hadde som mål å bekrefte at TBM-ene oppfyller det tiltenkte formålet og en validering av driften av utstyret, forteller sjef for maskinavdelingen Geir Olav Berg i Skanska. 

Prosjektleder Leon Eide i Vann- og avløpsetaten har fulgt produksjonen av tunnelboremaskinene tett.

Omvisning kontrollrom: Kontrollrommet er selve hjertet i maskinen. Leon Eide og kollega Guro Isachsen får omvisning av en representant fra Herrenknecht.

– Fabrikktesten sikrer at TBM-ene oppfyller kravene til begge parter, og at de er i samsvar med kontraktspesifikasjoner. Vi var svært fornøyd med testen og utformingen av maskinen, sier han.   

Fakta om tunnelboremaskinene

Råvannstunnelen på 19 km mellom vanninntaket på Vefsrud ved Holsfjorden og vannbehandlingsanlegget på Huseby, skal drives med to TBM-er. De er hundre prosent elektrisk drevet. Tunnelboremaskinene har en diameter på 5,2 meter og er nesten 300 meter lange. Massene skal fraktes ut på elektriske transportbånd, og all annen transport i tunnelen går med elektriske lokomotiver.  Det er et stort behov for injeksjon i tunnelen på grunn av en forventning om mye vannlekkasjer med høye vanntrykk. Det er derfor satt særskilte krav til utrustningen av TBM-ene, og for å kunne håndtere krevende geologiske forhold generelt.

Innsiden av maskinens fremre del.