Nyheter

Nyheter

Grundfos flytter til spesialbygde lokaler

19. juni går flyttelasset fra Strømsveien. Mandag 22. juni skal man være i drift i nye lokaler i Alf Bjerckes vei 30
. Både drift, kundeservice, tekniske tjenester og andre funksjoner vil få enda bedre arbeidsvilkår.

Slamsilen Carola er klar for å legge ut på turne

Noen ganger er det ikke nok med en brosjyre og en laboratorietest. Det eneste som duger er å teste utstyret live. Både for å se ytelse men også hva det kan prestere over lengre tid.

Forenkling kan føre til fordyring av selve prosessen

Hovedkonklusjonen i en ny rapport om forslag til forenklinger i anskaffelsesreglene er at endringene kan gi økt tidsbruk og dermed en kostnadsøkning for både oppdragsgivere og tilbydere.

– Det må jobbes smartere i samferdselssektoren

Statens vegvesen presenterte nylig Riksveisutredningen 2015 hvor det anslås å koste om lag 1 000 milliarder å gi riksveiene god standard innen 2050. Rapporten viser utfordringene i samferdselssektoren.

Lanserer ny flenseløs strekkfast ventil

AVK presenterer en kombinasjon av en velkjent universalkobling og en klassisk hovedledningsventil i DN 80-200. Resultatet er en enklere og raskere koblingsløsning med mulighet for avstengning.

Tømming av sandfang er undervurdert og neglisjert

Tømming av sandfang fra kommunale veier gjøres ikke regelmessig nok. Sandfangene bør tømmes årlig. Overvann fra veier har vist seg å være en dominerende kilde til utslipp av miljøgift, særlig tungmetaller.

Inviterer til debatt om vannsparing

Er Breeam-Nors premiering av vannbesparende tiltak langt bortenfor norsk virkelighet, eller er tiden moden for å stimulere til vannsparing, ny teknologi og framtidsrettede løsninger også i norske bygg? Norwegian Green Building Council(NGBC) inviterer til frokostmøte om temaet den 9. juni.

Utskifting av gamle vannmålere

Prosessen med utskifting av eldre vannmålere varierer fra kommune til kommune. Større kommuner har flere ressurser og har kommet lengre i prosessen vannmålerutskiftingen.

Vellykket Gemini konferanse av stabelen i Trondheim

Årets Gemini konferanse var rekordstor, med rundt 340 deltakere, inkludert mange fra VA-etater rundt om i landet. Arrangementet var for brukere av Powels programvare for kommunalteknikk og entreprenørsektoren.

Mer nøyaktig måling av mengde slam i vann

Sigum Fagerberg utvider nå sitt instrumentprogram for VA-bransjen ved å presentere den nye Pulsar Prosess Sludge Finder 2. Dette er et ultralydapparat beregnet på måle grensesnittnivået mellom vann og slam.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com