Aktuelt

Aktuelt

Takstbransjen i flomberedskap – Her er norske takstmenns beste flområd

Mer enn 400 NTF-takstmenn over hele Norge er nå klare til å rykke ut dersom den varslede vårflommen skulle bli katastrofal. Med relativt enkle grep kan du som bor i et flomutsatt område redusere ødeleggelsene.

Digital løsning skal effektivisere behandling av byggesaker

Fra høsten av skal det bli enklere å søke om byggetillatelse både for det profesjonelle markedet, men ikke minst for alle private søkere.  Gjennom denne løsningen skal alle søkere enkelt få sendt sin byggesøknad via Altinn. 

Studentene har tro på Multiconsult

Universum avdekker hvert år Norges mest attraktive arbeidsgivere og studenters karrierepreferanser ved norske universiteter og høyskoler, og i år har i overkant av 12.000 studenter sagt sin mening. Multiconsult rangeres for sjette året på rad som den mest attraktive arbeidsgiveren i rådgiverbransjen.

– Vannsenter kan bli pengemaskin

Realiseringen av et kompetansesenter for vann ved NMBU vil koste staten 20 millioner. Det kan bli en av de mest lønnsomme forskningsinvesteringene på mange tiår, skriver Bjarne Haugland, leder for VA og VVS produsentene VVP i denne kronikken.

God arbeidsflyt i felt når alt er koblet sammen

For snart et år siden ga Nye Veier entreprisen for bygging av ny E6 Kolomoen−Arnkvern til BetonmastHæhre-selskapet Hæhre Entreprenør. Kontrakten er på 1.8 milliarder kroner. Hæhre Entreprenør har gjennom sin stikningsavdeling Zenith Survey valgt å bruke Powel Constructions samhandlingsplatform Gemini Connected på prosjektet.

Fysisk sikring av vannforsyning

I Norsk Vann prosjektrapport 229 gis anbefalinger om hvordan vannforsyningsanlegg effektivt kan sikres mot tilsiktede uønskede hendelser. Bakgrunnen for prosjektet er usikkerhet om hvordan vannverkene kan gjøre trusselvurderinger, og hvilke sikringstiltak som bør gjennomføres for å møte truslene. 
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com