Aktuelt

Aktuelt

– Vannsenter kan bli pengemaskin

Realiseringen av et kompetansesenter for vann ved NMBU vil koste staten 20 millioner. Det kan bli en av de mest lønnsomme forskningsinvesteringene på mange tiår, skriver Bjarne Haugland, leder for VA og VVS produsentene VVP i denne kronikken.

God arbeidsflyt i felt når alt er koblet sammen

For snart et år siden ga Nye Veier entreprisen for bygging av ny E6 Kolomoen−Arnkvern til BetonmastHæhre-selskapet Hæhre Entreprenør. Kontrakten er på 1.8 milliarder kroner. Hæhre Entreprenør har gjennom sin stikningsavdeling Zenith Survey valgt å bruke Powel Constructions samhandlingsplatform Gemini Connected på prosjektet.

Fysisk sikring av vannforsyning

I Norsk Vann prosjektrapport 229 gis anbefalinger om hvordan vannforsyningsanlegg effektivt kan sikres mot tilsiktede uønskede hendelser. Bakgrunnen for prosjektet er usikkerhet om hvordan vannverkene kan gjøre trusselvurderinger, og hvilke sikringstiltak som bør gjennomføres for å møte truslene. 
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com